Enschede

Gemeente scheldt 5 miljoen kwijt, maar FC Twente moet terug naar Enschede

De Enschedese gemeenteraad scheldt FC Twente vijf miljoen euro kwijt van de gemeentelijke lening van 17 miljoen. Voorwaarde is dat FC Twente zo snel als mogelijk is met de jeugd en vrouwen van Hengelo terugkeert naar Enschede. Dat meldt Tubantia.

409688 656040
De gemeenteraad is tevens bereid om negen miljoen van de gemeentelijke lening een achtergesteld karakter te geven. Over dit deel hoeft geen rente en aflossing te worden betaald. De vermogenspositie van FC Twente verbetert hierdoor aanzienlijk.

Vrouwenteams
De Enschedese raad stemde met een stemverhouding van 23-16 voor het voorstel. De hele oppositie - met uitzondering van CDA-raadslid Mart van Lagen - stemde tegen. Er werden maar liefst 21 moties en amendementen â voorstellen tot wijziging van het collegevoorstel om Twente de hand te reiken â ingediend. Het meest verregaande amendement kwam dus van Burger Belangen Enschede namens alle coalitiepartijen. Volgens het amendement moet FC Twente zo snel als mogelijk met de jeugdteams én voetbalvrouwen van Hengelo terug naar Het Diekman in Enschede.

Heracles
Het college moet volgens het amendement ook met FC Twente in gesprek om uiterlijk in 2027 ook met het eerste elftal en de beloften in Enschede te gaan trainen. Twente heeft, zo vertelde BBE-voorman Marc Teutelink tijdens een schorsing van de vergadering, met Heracles gesproken over de mogelijkheid om ook jeugdteams in Borne te laten trainen. Dat wekt wrevel, omdat Heracles de laatste jaren slechts vijf procent bijdroeg aan de gezamenlijke jeugdopleiding. Het amendement verplicht de club nu om helemaal terug te keren naar Enschede.

Consequenties
Als Heracles besluit de samenwerking op te zeggen, moeten de financiële consequenties die dit heeft voor FC Twente opnieuw worden bekeken, zei wethouder Niels van den Berg (BBE). Maar hij wil zo snel mogelijk ook de twee hoogste jeugdteams (onder 17 en onder 19) terug halen naar Enschede.

Kapitaalvernietiging
Het CDA sprak bij monde van fractievoorzitter Aifer Koc van âkapitaalvernietiging en het op scherp zetten van de verhouding met Hengelo.â Volgens BBE-fractievoorzitter Marc Teutelink is er in het budget voor de ombouw van Het Diekman tot topsportcampus al rekening gehouden met de terugkeer van de vrouwen- en jeugdteams. Het voorstel voor terugverhuizing werd door de indieners (BBE, VVD, D66, PvdA en CU) en CDAâer Van Lagen gesteund.

Garantie voor vrouwen
Ook het amendement van BBE om een budget van 400.000 voor het vrouwenvoetbal te garanderen haalde de eindstreep. FC Twente wilde het budget van de vrouwen halveren. De andere twee ton zou uit âde marktâ moeten worden gehaald, maar de raad vindt dat de club de vier ton voor de vrouwen moet garanderen. De PVV â tegen kwijtschelding - stelde tegelijkertijd zelfs voor FC Twente te verplichten om het budget van de vrouwen te laten oplopen tot zeven ton per jaar in 2023. Daar was verder niemand voor.

Wat de kwijtschelding betreft, wil het CDA FC Twente wel helpen, maar vindt die partij het huidige voorstel âte ruimhartigâ. Het door het CDA ingediende amendement waarin FC Twente wordt opgelegd âeen maximale inspanningsverplichtingâ te leveren om de achtergestelde lening binnen 25 jaar terug te betalen, kon op een bijna maximale raadsmeerderheid rekenen.

1965 gratis kaarten
Verschillende fracties vroegen om een tegenprestatie van FC Twente voor de gemeentelijke handreiking. De PVV stemde tegen kwijtschelding van de lening, maar dat weerhield de partij er niet van â nota bene samen met DENK - met het amendement te komen om FC Twente 250 kaarten én een consumptiebon per thuiswedstrijd beschikbaar te stellen en die te verdelen onder de armen van de stad. Na overleg met de directie van FC Twente, die op de publieke tribune zat, paste de PVV de motie aan: de club stelt 1965 kaarten per seizoen beschikbaar voor Enschedeërs met weinig financiële armslag.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.