Luister
Kijk
Zoek
Nieuws
Enschede

Geen vergunningen meer voor kamerverhuur in Enschede

441768 936479 1

Woningbezitters in Enschede krijgen geen vergunning meer voor kamerverhuur. De maatregel geldt een jaar en gaat per direct in om beleggers te beletten nog snel een vergunning aan te vragen. De gemeente gebruikt het jaar om het kamerbeleid zorgvuldig te toetsen en te wijzigen.

Wilco Louwes | Tubantia

De onrust in Enschede rond kamerverhuurpanden, die als paddenstoelen uit de grond schieten, noopt wethouder Jeroen Diepemaat (VVD) tot maatregelen. Daarom worden er tot 23 november 2020 geen nieuwe vergunningen verstrekt aan particuliere beleggers. Een rigoureuze maatregel , onderkent Diepemaat. We zetten alles stil, omdat we een adempauze nodig hebben.

In juni 2018 voerde Enschede al een verbod op nieuwe studio s in. Toen dienden beleggers tot daags voor inwerkingtreding vele nieuwe plannen in. Om die reden is nu niet gecommuniceerd over het bevriezen van vergunningen voor kamers.

Adempauze
De adempauze gebruikt Enschede om het kamerbeleid onder de loep te nemen. Het huidige beleid gaat uit van een maximumpercentage kamerverhuurpanden per straat en wijk. Gevolg is dat beleggers gericht huizen kopen, niet zelden voor bedragen ver boven de vraagprijs. Sommige buurten lopen vol met kamerpanden, omdat de goedkopere koopwoningen geconcentreerd zijn in een beperkt deel van de wijk. De gemeente kan niets anders dan vergunningen voor het verbouwen tot kamers toewijzen.

Afgelopen jaren groeide de onrust in de stad. Omwonenden vrezen overlast, omdat de panden vaak worden bewoond door mensen die er een andere leefstijl op nahouden, zoals studenten of arbeidsmigranten. Ook het verdwijnen van sociale cohesie in de buurt, het onttrekken van starterswoningen aan de markt en daling van woningwaarde worden vaak genoemd.

Sinds 2015 zijn er door inwoners honderden klachten ingediend over (overlast van) kamerverhuur. Jaarlijks worden tientallen vergunningen voorgelegd aan de gemeentelijke bezwarencommissie. Vrijwel altijd vangen buren bot, omdat de regels voor ruimtelijke ordening worden nageleefd.

Onderzoek naar slecht verhuurderschap
Wat er precies gaat veranderen, is niet duidelijk. Misschien moeten we iets aan de percentages doen , zegt wethouder Jeroen Diepemaat. Maar we doen ook onderzoek naar slecht verhuurderschap. Het gaat tenslotte om leefbaarheid in de wijken. Het merendeel van de pandeigenaren wil er goed voor zorgen, maar er zijn slechte verhuurders. We kijken of daar een instrumentarium voor is.

Ook het samenvoegen van cijfers van zelfstandige bewoning (studio s) en onzelfstandige bewoning (kamers) is een optie. Juridisch is het een verschil, maar voor omwonenden gaat het om hetzelfde. Het is complex en moeilijk uit te leggen. Ik begrijp situaties waarin mensen zeggen: Dit is niet meer mijn buurt . Aan de andere kant hebben we het hier over een doelgroep die een woningbehoefte heeft.

Woningcorporaties
Aan studentenhuizen is in Enschede nu geen gebrek. Als uitzondering op de regel wil het college wel toestaan dat woningcorporaties kamers exploiteren, met het oog op kwetsbare doelgroepen die in handen zouden kunnen vallen van huisjesmelkers. Het via beleidsregels stopzetten van kamerverhuur is een bevoegdheid van het college. Wel kunnen pandeigenaren die hun vergunningaanvraag afgewezen zien worden een juridisch gevecht aangaan.

Binnen een jaar hoopt de gemeente Enschede nieuw beleid te hebben, waarin (beperkt) ruimte is voor nieuwe kamerverhuur.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip de redactie via [email protected] of bel één van onze redacties (zie contactpagina).