Enschede

Enschede wil zes windmolens, tientallen hectares zonne-energie en gaat 170.000 bomen planten

Zes windturbines met een hoogte tot 230 meter die zijn voorzien op drie locaties in Enschede. Daarnaast moet er in de grootste stad van Twente in de periode tot 2030 circa 65 hectare worden gereserveerd voor de opwekking van zonne-energie. Ook de energieproductie uit biomassa van Twence moet omhoog.

448886 wind turbine 4178777 1920
Teun Staal | Tubantia

Die ambitie spreekt het college van burgemeester en wethouders van Enschede uit in de beoogde Uitgangspunten Energievisie. Naar het beleidsstuk, dat woensdag naar de gemeenteraad is gestuurd, werd al geruime tijd uitgekeken. Enschede streeft er naar om het aandeel hernieuwbare energie de komende tien jaar met minimaal 8 procent te laten toenemen. Het percentage duurzaam opgewekte energie moet in 2030 tenminste 16,6 procent bedragen.

Bijdrage Klimaatakkoord
De Energievisie van de grootste stad van Twente moet bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord en vormt de basis voor de Enschedese inbreng voor de Twentse Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een door regioâs op te stellen document waarin de doelstelling en ruimtelijke ontwikkelingen van en rond het energiebeleid zijn vastgelegd. Met de energiestrategieën wordt invulling gegeven aan het klimaatakkoord, dat een forse CO2-emissiereductie beoogt. Enschede wil in 2050 klimaatneutraal zijn, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Tot 3 á 4 megawatt
Enschede wil de zes windturbines op drie plekken in de stad faciliteren. Drie windmolens, met een hoogte van 190 tot 230 meter en een vermogen van 3 á 4 megawatt, zijn voorzien langs de Windmolenweg (1) en langs de N18 (2). De andere drie turbines, met een hoogte van circa 150 meter en 2,5 megawatt aan vermogen, heeft de gemeente in gedachten in het Havengebied. Bij de opwekking uit zonne-energie wordt 27 hectare aan daken met zonnepanelen belegd, binnen de bebouwde kom wordt 8 procent voor deze energiebron ingericht bij onder meer parkeerterreinen. Langs wegen en op het bedrijventerrein Technology Base is 10 hectare voor zonne-energie uitgetrokken, 20 hectare wordt benut voor zon op water. Om de energiedoelen te kunnen halen is het nodig landbouwgronden in te zetten.

170.000 bomen
Het college van Enschede heeft naast de uitgangspunten rond het energiebeleid een Visie landelijk gebied in gang gezet. Daarbij streeft de stad naar wat het college een âkwaliteitsimpulsâ noemt. Die moet onder meer via drie speerpunten gestalte krijgen: een 170.000 bomenplan (het planten van een boom voor iedere inwoner; Enschede wil op termijn groeien naar 170.000 inwoners), verduurzaming van de landbouw in samenwerking met de UT en Saxion en het versterken van de landgoederen die Enschede rijk is. De kwaliteit van de Enschede als âlandgoedstadâ moet ook vanuit toeristisch-recreatief oogpunt meer worden uitgedragen, vind de gemeente.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.