Enschede

Nieuwe kans voor energieplan van Enschede: voorlopig alleen zonnevelden en kleine windmolens

Na de tumultueus verlopen raadsvergadering van 6 juli, probeert het college van Enschede opnieuw de handen op elkaar te krijgen voor de Energievisie. Het document waarin de duurzame energieplannen van Enschede zijn vastgelegd, werd vlak voor de zomer door bijna de voltallige gemeenteraad van tafel geveegd. “We hebben geprobeerd de angel eruit te halen”, aldus wethouder Niels van den Berg. Voorlopig is er alleen ruimte voor kleine windmolens.

Burgerbelangen en VVD waren de enige partijen die zich in het vorige raadsvoorstel konden vinden, maar pas nadat zij met een amendement een maximumhoogte voor windturbines van 150 meter hadden bewerkstelligd. Die aanpassing was voor coalitiepartners D66, PvdA en ChristenUnie juist de reden om de steun voor de Energievisie in te trekken.

Gesprekken binnen coalitie

“De afgelopen periode heb ik met de coalitiepartijen gesproken”, vertelt wethouder Niels van den Berg. Doel van die gesprekken is om duidelijk te krijgen wat de zorgen en wensen van de verschillende partijen zijn, in de hoop de ‘angel’ uit de hoogopgelopen discussie te trekken. Zonder duidelijke Energievisie is het namelijk ook niet mogelijk om snel verder te gaan met het nakomen van de (regionale) afspraken. Voor elk zonneveld zou dan een uitgebreide procedure moeten worden doorlopen die – los van eventuele bezwarenzaken – al gauw een half jaar in beslag neemt.

Alternatieven voor windmolens?

Wat nu op tafel ligt moet zowel de progressieve (D66, PvdA, ChristenUnie) als de meer conservatieve (Burgerbelangen, VVD) coalitiepartijen tot tevredenheid stemmen. Het college stelt voor om in afwachting van lopende onderzoeken naar gezondheidseffecten van grote windturbines niet te spreken over windmolens van 150 of 230 meter hoogte.

De resultaten en mogelijke wijzigingen als gevolg van die onderzoeken zullen tot wel twee jaar op zich laten wachten. Mocht hieruit blijken dat het bouwen van hoge windturbines onmogelijk is geworden op Enschedees grondgebied, wil het college vastleggen dat er naar alternatieven wordt gezocht. Zo blijft de inbreng van Enschede in de Regionale Energiestrategie Twente gelijk, een harde voorwaarde om progressieve coalitiepartners binnenboord te houden. Alternatieven kan betekenen meer zonneparken, maar wellicht ook gebruik van geothermie.

Kleine windmolens mogen wel

Als de aangepaste Energievisie wordt vastgesteld, kunnen initiatiefnemers in de gemeente Enschede dus verder met het aanleggen van zonneparken. “Dit doen we nog steeds met een gebiedsgerichte aanpak”, aldus Niels van den Berg. Daarmee bedoelt hij dat in samenspraak met buurtschappen in het buitengebied naar de mogelijkheden wordt gekeken.

Naast de zonnevelden krijgen ook kleine windmolens een belangrijke positie in de Energievisie. Het gaat hierbij om windmolens met een maximale tiphoogte van 35 meter. Die leveren net genoeg energie om bijvoorbeeld een veehouderij, een bedrijf of enkele woningen in het buitengebied te voorzien.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.