Hengelo
Politiek

Deel Hengelose raad wil vanavond in debat over noodopvang

Volgens burgemeester Sander Schelberg ging hij z'n boekje allesbehalve te buiten toen hij dit weekend honderd vluchtelingen welkom heette in zijn stad. Een burgemeester hoeft hiervoor de raad niet te raadplegen, betoogde hij in 1Twente Vandaag. Onafhankelijk raadslid Leo Janssen daarentegen vindt dat een besluit met zoveel impact altijd met de raad besproken moet worden. Nu bleef het bij een mededeling. Daarom heeft ie samen met Jeanet Nijhof van de PVV een interpellatiedebat aangevraagd in de raadsvergadering van vanavond.

'Dit hoort thuis in de raad'

Leo Janssen is een paar dagen nadat de kwestie actueel werd nog steeds gepikeerd: "We willen dit debat om de discussie breder te voeren. Daar waar het thuishoort, in de raad." Met een interpellatiedebat kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als een derde van de aanwezige raadsleden akkoord gaat, kan het debat gevoerd worden. Wat als dat percentage niet gehaald wordt? Janssen: "Wordt het verzoek niet gehonoreerd, dan zullen Nijhof en ik in het vragenkwartiertje ons zegje doen. We hebben een echter liever een debat, omdat dat elke fractie zijn zegje kan doen."

Verhaal gaat verder onder video

Trots

Sander Schelberg is juist trots op het feit dat Hengelo de aan Overijssel toegewezen honderd vluchtelingen kan opvangen: "De Commissaris van de Koning belde mij zaterdagmorgen, nadat hij het verzoek van de verantwoordelijke minister had ontvangen. Ik zit de regietafel (zie kader, red.) voor deze regio voor en toen de vraag voorbij kwam, ging ik eerst bij mezelf te rade: is er in Hengelo een geschikt pand te vinden?" Ook andere gemeenten zochten mee, maar uiteindelijk bleek Hengelo de beste papieren te hebben. Schelberg lacht: "Toen heb ik vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van die regietafel aan Hengelo gevraagd de opvang voor haar rekening te nemen."

SP: 'Ga graag in debat'

Tijdens de opnames van Hengeloos Peil, op dinsdag 26 oktober in Bibliotheek Hengelo, liet raadslid Hugo Koetsveld van coalitiepartij SP weten graag in debat te gaan. Niet omdat hij het eens is met Janssen en Nijhof, maar omdat hij graag eenieders mening over deze kwestie wil horen. Koetsveld ging in Hengeloos Peil in discussie met Jeanet Nijhof van de PVV. (Dit gesprek komt later vandaag online. De volledige uitzending van Hengeloos Peil is vrijdagavond om 22.00 uur te zien op het tv-kanaal van 1Twente.)

icon_main_info_white_glyph

Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT)

Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) werken we met het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting statushouders en integratie en participatie.

Waarom?

In het Hazemeijercomplex in Hengelo zijn zondag 24 oktober 65 vluchtelingen aangekomen vanuit Ter Apel. Een dag later volgden er nog eens 35. In de opvang in Ter Apel is al weken sprake van een crisissituatie: teveel asielzoekers komen er binnen en er is nauwelijks uitstroom. Vandaar de vraag van de verantwoordelijke minister aan z'n Commissarissen van de Koning om met spoed opvang te regelen voor in elk geval 100 mensen per provincie.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.