Enschede

Rooskleurige financiële plaatjes: Enschede gaat 26 miljoen euro investeren in de stad

Na jaren van bezuinigen ziet de financiële situatie van de gemeente Enschede er weer wat rooskleuriger uit. Het college heeft vanaf volgend jaar zelfs 25,7 miljoen euro vrijgemaakt om in de stad te investeren. Dat geld komt vooral ten goede aan woningbouw.

Dat is de belangrijkste boodschap in de gemeentebegroting 2022-2025, die woensdagmiddag is gepresenteerd. Afgelopen zomer werd nog uitgegaan van een investering van 21 miljoen euro. Dat bedrag is nu met bijna 5 miljoen euro verhoogd, onder meer omdat de lokale economische gevolgen van de coronacrisis minder groot zijn dan verwacht.

Bouwen, bouwen, bouwen

De extra miljoenen worden in een potje gestopt vanwaar uit allerlei projecten ter versnelling van woningbouw, nieuwe banen en versterking van wijken betaald kunnen worden. De focus ligt echter vooral op stenen. Onder meer de nieuwbouwprojecten Centrumkwadraat, Eschmarkerveld, Leuriks-Oost, De Cromhoff en de Kop Boulevard kunnen op een forse gemeentelijke bijdrage rekenen. Daarnaast wordt ook de ontwikkeling van het Kennispark Twente (omgeving Universiteit Twente) meegenomen in de investeringen.

Belangrijke gedachte achter dergelijke investeringen is het aantrekken en behouden van hoogopgeleide talenten in Enschede. Daardoor zou de sociale structuur van de stad versterkt worden en komt er – volgens de theorie van het college – ook meer woon- en werkgelegenheid voor inwoners die minder geld te besteden hebben.

Investeren in de wijken

Maar er wordt ook geïnvesteerd in de kwetsbare doelgroepen. “Het is niet alleen maar stenen, maar we gaan ook investeren in de wijken”, zegt wethouder Niels van den Berg. Hij doelt onder meer op het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties. Dat zijn sportparken die niet alleen een recreatieve functie hebben, maar ook een sociale functie in de wijk. Een ontmoetingsplek waar plek is voor laagdrempelige zorg.

Voor buurten met veel kwetsbare inwoners, zoals Twekkelerveld en de Hanenberglanden, is er specifieke aandacht. Al moeten die plannen nog wel concrete vormen aannemen. “Als je een huis hebt, een baan en je wijk ziet er ook mooi en netjes uit, dan is de kans ook kleiner dat je aanspraak hoeft te doen op zorg”, aldus wethouder financiën June Nods.

Negatieve spiraal ombuigen

Door nu te investeren hoopt de gemeente dus op een vliegwieleffect. De negatieve spiraal van het vorige decennium, dat volledig in het teken stond van bezuinigingen, moet dus een positieve spiraal worden. Daarbij blijft de stad sterk afhankelijk van de verdeling in het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van een gemeente. Voor wat betreft jeugdzorg ziet dat er, in ieder geval volgend jaar, goed uit. “Maar zolang er geen nieuw kabinet is, zijn er ook veel onzekerheden. Zo eerlijk moeten we zijn”, zegt June Nods.

icon_main_quote_red_glyph

We hebben jarenlang spaarzaam geleefd. De stad verdient deze investeringen

June Nods, wethouder financiën in Enschede

Toch overheerst er bij de penningmeester van het college een trots en positief gevoel. Er wordt immers weer volop geïnvesteerd in de stad. Daarvoor wordt met name volgend jaar aanspraak gemaakt op gemeentelijke spaarpotjes. Nods: “Maar dat is ook mogelijk, omdat we jarenlang spaarzaam hebben geleefd. De stad verdient de investeringen.” Na 2022 wordt de spaarpot niet aangevuld, maar wordt er vooralsnog ook geen grote aanspraak op gedaan. De gemeenteraad spreekt tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering op maandag 8 november over de toekomstplannen.

Banner samenwerking 1Twente en RTV OostHeb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.