Hengelo
Politiek

Hengelo komt tientallen miljoenen tekort, maar bezuinigt nauwelijks

Het voltallige college van B en W presenteerde dinsdagmiddag de Beleidsbegroting voor de komende vier jaar. Het goede nieuws: hij is sluitend. Het slechte nieuws: de Rijksoverheid moet snel met geld over de brug komen, omdat het anders onmogelijk wordt ook voor de komende jaren een sluitende begroting te overleggen. Mocht het Rijk geen handreiking doen, dan zal Hengelo jaarlijks 25 tot 30 miljoen euro te kort komen.

College van B en W Hengelo
Het voltallige college van B en W presenteerde dinsdagmiddag de Beleidsbegroting voor de komende vier jaar. © Gemeente Hengelo

‘Onvoldoende financiële compensatie’

Dat tekort wordt met name veroorzaakt doordat er nog steeds onvoldoende financiële compensatie staat tegenover de door het Rijk naar de gemeentes geschoven taken. Denk aan het sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet), maar ook duurzaamheid, klimaatadaptatie, het realiseren van voldoende, betaalbare woningen en het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid. Overigens wordt er onder meer door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al volop gelobbyd voor deze compensatie.

Gemeentefonds

Financieel wethouder Mariska ten Heuw: “Het uitblijven van landelijke besluiten op de financiering van deze thema’s zorgt voor onzekerheid. Ook is nog altijd niet duidelijk hoe de herverdeling van het gemeentefonds definitief vorm zal krijgen en wat daarvan de consequentie voor de gemeentelijke begroting met ingang van 2023 zal zijn. Kortom, er liggen tal van gerechtvaardigde claims bij het Rijk voor meer geld. Als we nu een nieuwe regering hadden gehad, was er mogelijk al duidelijkheid geweest, maar we weten nog steeds niks.”

icon_main_quote_red_glyph

“Iedereen die echt hulp nodig heeft, wordt geholpen, maar mogelijk kunnen trajecten korter, kan de zorg dichterbij huis worden geregeld en kunnen bestaande voorzieningen beter worden ingezet."

Wethouder Claudio Bruggink over gerichtere inzet Jeugdhulp

Wat merken we ervan?

De gemiddelde Hengeloër hoeft het komende jaar nog niet zoveel te merken van dit tekort. Mensen die een beroep doen op Jeugdhulp en Wmo mogelijk wel. Wethouder Jeugd Claudio Bruggink: “Iedereen die echt hulp nodig heeft, wordt geholpen, maar mogelijk kunnen trajecten korter, kan de zorg dichterbij huis worden geregeld en kunnen bestaande voorzieningen beter worden ingezet. Daarmee verwachten we 2,43 miljoen te kunnen uitsparen.”

Op het gebied van Wmo kijkt wethouder Bas van Wakeren of de ‘zware gevallen’ geen indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen krijgen. Deze wet wordt vanuit rijksmiddelen bekostigd. Ook zullen mensen, waar dat kan, uren thuiszorg of dagbesteding moeten inleveren. De gemeente wil naar maximaal 4 uur (thuiszorg) of 4 dagdelen (dagbesteding).

icon_main_info_white_glyph

322 miljoen euro

In de Beleidsbegroting staat welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarbij horen. De totale omvang van de begroting bedraagt 322 miljoen euro. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 26 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 10 november een besluit. Omdat een gemeentelijke begroting altijd sluitend moet zijn, kan de raad het wel oneens zijn met bepaalde maatregelen, maar zal dan wel met alternatieven moeten komen.

Geen grote bezuinigingen

Er is ook goed nieuws: er wordt niet ingeteerd op de reserves en grote bezuinigingen zijn voorlopig niet te verwachten, aldus het college: “Juist in deze onzekere tijd, waarbij de coronacrisis nog steeds voor de nodige uitdagingen zorgt, is het belangrijk om ons hoogwaardige niveau op onder meer het gebied van sport, beweging, cultuur en sociale voorzieningen op peil te houden.”

Beperkte woonlastenstijging

Voor nog meer goed nieuws is wethouder Gerard Gerrits aangeschoven. Zijn binnenstadsplannen zullen gewoon doorgang kunnen vinden: “Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Dit is ook iets waar alle Hengeloërs iets aan hebben.” Hetzelfde geldt voor de beperkte woonlastenstijging: “Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning met 2,8 procent toe ten opzichte van 2021. Voor een huurder is de toename 1,9 procent. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 2022. De totale woonlasten blijven daarmee in onze gemeente op een acceptabel niveau.”

icon_main_info_white_glyph

Publieksversie

Er is een publieksversie van de Beleidsbegroting te vinden op www.hengelo.nl. Daarin wordt onder meer een overzicht gegeven van een aantal belangrijke projecten en werkzaamheden die de gemeente in 2022 wil uitvoeren.

Aardgasvrij moet wijken?

Wethouder Bruggink zal komend jaar in elk geval minder kunnen investeren in het aardgasvrij maken van de stad. Ook daarvoor moet geld uit Den Haag komen: “We zullen niet stilstaan en lopende plannen worden gewoon uitgevoerd, maar na 2022 komt de voortgang wel in gevaar als Den Haag niet met geld over de brug komt.” Voor de tegenstanders van windmolens en zonnevelden heeft de duurzaamheidswethouder ook al geen goed nieuws: “De realisatie daarvan is niet afhankelijk van gemeentelijke gelden. De gemeenteraad stelt de kaders, maar de investeringen worden gedaan door andere partijen.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.