Hengeloos Peil

Wijkvertegenwoordigers: ‘De binnenstad is belangrijk, maar wij zijn óók Hengelo’

Over minder dan 6 maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daar naar toe peilt 1Twente Hengelo de stemming in de Hengelose wijken. Waarover wordt er gesproken bij de kapper en in de supermarkt? Wat zijn de hete hangijzers en wat gaat er wél goed? In de septembereditie van Hengeloos Peil lieten Olaf Jansen (Groot Driene), Erik Lentfert (Slangenbeek) en Tonny Noordman (De Nijverheid) weten wat er sowieso in de verkiezingsprogramma’s moet komen te staan.

Binnenstad

Tonny Noordman hoopt in elk geval dat de wijken niet vergeten worden de komende tijd: “Er gaan nu miljoenen naar allerlei projecten om de binnenstad mooier te maken, maar wij zijn óók Hengelo. Neem De Nijverheid. Die wijk is nu honderd jaar oud en het is er prima wonen, maar hopelijk is het dat over honderd jaar ook nog.”

Het heetste hangijzer in De Nijverheid is de energietransitie. Als eerste Hengelose wijk moet men er van het aardgas af, maar Noordman vraagt zich of dat gaat lukken voor de streefdatum 2030. En voor welk alternatief er wordt gekozen. “De verschillende opties zijn allemaal doorgerekend en nu is het aan het college om een keuze te maken en die voor te leggen aan de raad.” De Warmtecommissie, onderdeel van het BewonersOverleg Nijverheid (BON), heeft tegelijkertijd de inwoners zo goed mogelijk proberen te informeren over de drie alternatieven warmtenet, hybride warmtepomp of all electric warmtepomp.

icon_main_quote_red_glyph

"Er gaan nu miljoenen naar allerlei projecten om de binnenstad mooier te maken, maar wij zijn óók Hengelo."

Tonny Noordman, De Nijverheid

Warmtenet

Noordman kan het niet hard maken, maar het heeft er volgens hem de schijn van dat de gemeente alle jokers op het warmtenet zet: “Ik kan anders niet verklaren waarom het al in 2018 aangekondigde wijkherbestratingsplan en de in 2019 aangekondigde vervanging van de straatlantaarns plots op de lange baan zijn geschoven. Als er een warmtenet moet worden aangelegd, kan dat natuurlijk het beste worden gecombineerd met die werkzaamheden.”

Wijkcentrum op de schop

In Slangenbeek spelen heel andere problemen. Het wijkcentrum moet worden verbouwd, zodat de ontmoetingsruimte weer van deze tijd is en er moet iets gedaan worden tegen hardrijders op met name de Beneluxlaan. Bestuurslid van de Wijkraad Slangenbeek Erik Lentfert over het wijkcentrum: “De afgelopen jaren zijn tal van activiteiten weggehaald en verplaatst naar het wél gerenoveerde Kulturhus Hasselo. Als wij straks ook verbouwd hebben, kunnen we hier weer veel meer.” Snelheidsduivels op de Beneluxlaan vormen een gevaar voor schooljeugd uit Dalmeden, de jongste buurt in de wijk. De energietransitie is hier ook onderwerp van gesprek, maar dan gaat het niet over aardgas en de alternatieven, maar over het wel of niet plaatsen van zonnevelden en windmolens langs de randen van de wijk. Wat dat betreft kregen de Slangenbekers dit jaar twee keer goed nieuws te horen. Er komen geen windmolens op Bedrijventerrein Westermaat en aan de overkant van de Deurningerstraat komt geen groot zonneveld.

Artikel gaat verder onder foto

Slangenbeek bob eskes erik lentfert FRANKLIN
Voorzitter Bob Eskes (links) en bestuurslid Erik Lentfert van Wijkraad Slangenbeek in het winkelcentrum dat er over enkele maanden een stuk groener zal uitzien. Het plein wordt door de gemeente aangepakt in het kader van het project Van Grijs naar Groen. © Franklin Veldhuis / 1Twente

Vuurwerk

Groot Driene zit qua leeftijd tussen beide wijken in. De wijk is vanaf eind jaren ‘60 gebouwd om het grote aantal forenzen in Twente te huisvesten. Olaf Jansen is lid van de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene. Hij woont in de Kasbah, eigenlijk een wijkje op zich: “In de Kasbah is overlast van jongeren het grootste probleem. Ik ben regelmatig vuurwerkafstekende tieners op weg naar hun huis gevolgd, om hen en hun ouders op dat gedrag aan te spreken. Soms met succes, soms kreeg ik een grote bek terug. Ja, ook van de ouders.” Veiligheid en het veiligheidsgevoel zijn de belangrijkste issues die in Groot Driene spelen. De gemeente is onlangs een proef gestart om dit gevoel in kaart te brengen. Het frappante was namelijk dat het aantal incidenten is afgenomen, terwijl het veiligheidsgevoel niet is toegenomen.

Staringstraat

De hardrijders op de Staringstraat zijn de aanwonenden en andere weggebruikers al jaren een doorn in het oog. Óók dat is veiligheid. Olaf Jansen: “We hebben het al jaren hierover met de gemeente, maar er gebeurt nauwelijks iets aan. Er zijn zelfs wijkbewoners geweest die met buurtbonnen de straat veiliger wilden maken, maar daarvoor zijn die dingen niet bestemd. Buurtbonnen zijn er om de leefbaarheid in de wijk te vergroten, bijvoorbeeld met buurtfeesten of een nieuwe speeltuin.”

icon_main_info_white_glyph

Van klein naar groot

NIJVERHEID: Met ruim 4.000 inwoners een relatief kleine wijk. De eerste woningen zijn in jaren 20 van vorige eeuw gebouwd.

GROOT DRIENE: De wijk werd eind jaren 60 gebouwd om het grote aantal forenzen in Twente te huisvesten. Vooral bedoeld voor mensen die werkten op de universiteit. Momenteel telt de wijk zo’n 9.000 inwoners.

SLANGENBEEK: Met ruim 10.000 inwoners de grootste wijk van Hengelo en nog groeiende. Eind jaren 90 begon de bouw.

'Ik wil hier nooit meer weg'

Ondanks alle genoemde minpuntjes zijn de drie wijkvertegenwoordigers trots op hun wijk. Noordman, een geboren Enschedeër, wil er zelfs nooit meer weg: “Dat geldt voor de meeste bewoners. Er is een grote betrokkenheid onder de meeste bewoners, waarvan de meerderheid er al lang woont, en de huren zijn laag.”

Tonny noordman nijverheid FRANKLIN
Tonny Noordman (De Nijverheid) hoopt dat de wijken niet vergeten worden de komende tijd. © Franklin Veldhuis / 1Twente

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.