Enschede
Hengelo

Afvalverwerker Twence blijft bij verhoging tarief voor gemeenten, maar weigert inzage in kostprijs

Afvalverwerker Twence houdt vast aan een tariefstijging voor de verwerking van afval, die huishoudens tientallen euro's extra per jaar gaat kosten. Twence weigert daarbij inzage te geven in de kostprijs. De veertien Twentse gemeenten die samen eigenaar zijn van Twence, komen vandaag bij elkaar om dit te bespreken. En ze lijken opnieuw niet akkoord te gaan met de voorgestelde tarievenstijging. Dat blijkt uit stukken in handen van RTV Oost.

Twence Henkten Harkel
De afvalverbrandingscentrale Twence. © Henk ten Harkel

Twence is een bedrijf dat volledig eigendom is van gemeenten. Het bedrijf mag het afval voor die veertien gemeenten verwerken zonder mee te hoeven doen aan een aanbesteding, zoals op de meeste plekken in Nederland wél gebeurt. De Twentse gemeenten zijn nu verplicht hun afval door Twence te laten verwerken.

icon_main_info_white_glyph

8 euro verhoging per 1000 kilo

Volgens de marktleider in de afvalverwerkingsindustrie, AVR, rekent Twence met 70 euro per ton afval nu al meer dan wat geldt als marktconform voor het verbanden van restafval. Marktconform zou rond de zestig euro per ton afval zijn, iets dat Twence bestrijdt. Twence wil het tarief nu verhogen naar 78 euro per ton afval.

2,2 miljoen

Twence kondigde eerder dit jaar een tarievenstijging aan voor de verwerking van afval, die in juni volgend jaar moet ingaan. Voor de veertien gemeenten komt die stijging neer op 2,2 miljoen euro aan extra kosten. Geld dat uiteindelijk door de inwoners moet worden opgehoest, en huishoudens mogelijk tientallen euro's extra per jaar kost. Maar een verantwoording voor haar prijzen en de aangekondigde prijsstijging, geeft Twence de gemeenten niet.

Gemeenten hadden om inzicht in de kostprijs gevraagd, maar dat weigert Twence dus te geven. Als reden daarvoor geeft Twence aan dat het om 'marktgevoelige informatie' gaat. Maar volgens de gemeenten gaat die vlieger niet helemaal op, omdat Twence een soort alleenrecht heeft op de afvalverwerking in Twente. "Bij dit gunningsprincipe hoort een onderbouwing van de tarieven en inzage in de kostprijs", staat in een van de stukken.

'Gevangen' in Twence

Er leeft steeds meer onvrede bij gemeenten over Twence. Almelo wil al jaren van Twence af. Omdat Twence méér doet dan het uitvoeren van een nutsfunctie alleen, en omdat ze de afvalverwerking door Twence te duur vinden. Bij die Almelose kritiek sloten Oldenzaal, Rijssen-Holten en Twenterand zich aan. Maar eruit stappen kan Almelo niet zomaar.

Ja, het kan wél, maar dan kost het mogelijk miljoenen. Almelo moet haar aandelen namelijk verkopen aan de andere gemeenten, en die staan daar niet om te springen. Almelo heeft al aangegeven een gang naar de rechter te overwegen, om van de aandelen af te komen. Om de gemoederen een beetje tot bedaren te brengen moet Commissaris van de Koning Andries Heidema gaan bemiddelen tussen de gemeenten. De vrees is namelijk dat de onenigheid tussen de gemeenten op dit dossier de onderlinge banden verslechtert, en dus ook zijn weerslag heeft op de samenwerking op andere onderwerpen.

Enschede rekent op meer inkomsten

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van vandaag wordt het voorstel gedaan om Twence opnieuw te vragen met een nieuw tarievenvoorstel te komen, 'op basis van een kostprijsmodel'. De gemeenteraad van Enschede heeft het nieuwe tarievenstelsel nog niet besproken. Het college van B&W gaat echter wel akkoord.

De extra kosten van de verhoging van de tarieven worden volgens het college opgevangen en zelfs teniet gedaan als er straks net zoveel afval wordt verwerkt door externe partijen (Twence importeert afval uit het buitenland) als in de huidige situatie. Omdat in dat scenario de inkomsten stijgen, stijgt ook het dividend van aandeelhouders. Als er echter minder afval wordt geïmporteerd, ontstaat een tegengestelde situatie.

Banner samenwerking 1Twente en RTV OostHeb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.