Hengelo

Hengelose leerling weer verzekerd van vier jaar cultuureducatie

Alle leerlingen van de basisscholen in Hengelo krijgen de komende vier jaar weer een uitgebreid programma op het gebied van cultuur voorgeschoteld. Denk aan muziek, theater en beeldende kunst, maar ook literatuur, nieuwe media en cultureel erfgoed. De betrokken partijen hebben hiervoor een convenant getekend onder de noemer 'CultuurwijsHengelo'.

Cultuur op school foto martin bosker slightly tilted
De ondertekening van het convenant verzekert Hengelose leerlingen van mooie cultuureducatie voor de komende vier jaar. Op de foto van links naar rechts: Paul Overakker (Attendiz), Peter Breur (Symbio), wethouder Bas van Wakeren en Monique Engberink (Expeditiewijz). De ontbrekende bestuurders tekenden op een ander moment. © Martin Bosker (Slightly Tilted)

Vijf Hengelose instellingen doen mee

CultuurwijsHengelo is de naam voor de lokale invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Deze regeling zorgt ervoor dat scholen cultuur beter met het onderwijs kunnen verbinden. Binnen CultuurwijsHengelo werken onderwijs, culturele instellingen en de Academie Pedagogiek & Onderwijs van Saxion nauw samen om alle leerlingen in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs gestructureerde lessen te bieden. Dat gebeurt niet alleen op school, maar ook bij de culturele instellingen in de stad: Oyfo Kunst en Techniek, Bibliotheek Hengelo, Schouwburg Hengelo, poppodium Metropool en Museum Hengelo.

Cultuurcoördinatoren

De instellingen ontwikkelen voor de meer dan 7.200 leerlingen een samenhangend educatief programma waarin alle cultuurdisciplines aan bod komen. Elke school heeft een Interne Cultuurcoördinator. Een gemeentewoordvoerder legt uit: "Deze ICC’ers zorgen voor inbedding van cultuureducatie in school. Ze stellen het programma in nauw overleg met cultuuraanbieders op. Daardoor staat de cultuurontmoeting niet op zichzelf, maar wordt deze een deel van het onderwijs. Voor scholen die structureel meer aandacht aan cultuuronderwijs willen geven, biedt CultuurwijsHengelo de mogelijkheid voor ondersteuning op de werkvloer op het gebied van de cultuurdisciplines, verbinding tussen onderschools en naschools aanbod en structurele verbinding van cultuur met andere vakken."

icon_main_info_white_glyph

Convenant

De afspraken over het voortzetten van het programma CultuurwijsHengelo zijn vastgelegd in een donderdag 2 september door de schoolbesturen en gemeente Hengelo ondertekend convenant. Wethouder Van Wakeren van Cultuur en de bestuurders van schoolbesturen Symbio, de Brigantijn, Attendiz, SOTOG, GBS de Reflector en BS Expeditiewijz hebben hun handtekening er onder gezet.

Online

Het afgelopen schooljaar zijn door de coronapandemie ook de cultuurontmoetingen online gegaan. De medewerkers van de culturele instellingen hebben zich ingespannen om deze nieuwe vorm van cultuuronderwijs inhoud te geven, zodat er een passend aanbod is ontstaan waaruit de scholen konden putten op het moment dat het in het lesprogramma paste. Deze vorm zal in het komende schooljaar worden doorontwikkeld.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.