Hengelo

Grondbedrijf Hengelo waardevolle melkkoe voor gemeentebegroting

Het grondbedrijf van de gemeente Hengelo heeft in 2020 goed geboerd. De reserves van het grondbedrijf groeide van 5,5 miljoen euro naar 13,9 miljoen euro. Er werden voor 9,7 miljoen euro aan woningbouwkavels verkocht en voor 2,9 miljoen euro aan bedrijfskavels. De boekwaarde van de grondexploitaties binnen de gemeentelijke administratie daalde in 2020 met 8,1 miljoen euro.

272865 euros1
Het Grondbedrijf van de gemeente Hengelo betaalt zich uit: De reserves van het grondbedrijf groeide in 2020 van 5,5 miljoen euro naar 13,9 miljoen euro.

8,95 miljoen voor twee projecten

De reserves van het grondbedrijf kunnen gezien worden als een appeltje voor de dorst, bedoelt om toekomstige risico's op te vangen, bijvoorbeeld bij tegenvallende grondopbrengsten of bij herwaarderingen. Resultaten van gemeentelijke grondbedrijven kunnen door Nederlandse gemeentes ook worden gebruikt om gaten in begrotingen te dichten. De wet BVV vereist vanaf 2017 dat dat wanneer er gronden zijn verkocht en er een positief resultaat overblijft, de winst vaak genomen moet worden.

"Als een gemeente meer winstgevende dan verlieslatende grondexploitaties heeft, kan het vrij besteedbare budget van de reserve grondexploitatie stijgen. In dat geval kan het college voorstellen om een bedrag van de reserve grondexploitatie af te romen en toe te voegen aan de algemene middelen," zo staat te lezen in het jaarverslag.

In Hengelo is het resultaat van het grondbedrijf zeer bruikbaar bij de ambitie om de binnenstad verder te ontwikkelen. Zo wil de gemeente zo'n 8,95 miljoen van de reservepot van het grondbedrijf gebruiken voor twee projecten in Lange Wemen en Hart van Zuid. De reserves van het Grondbedrijf dalen dan wel naar 4,95 miljoen.

Maar is die winst wel winst? In het jaarverslag staat ook te lezen: "In de grondexploitatie Dalmeden is al voor 8,4 miljoen euro aan tussentijdse winst genomen, terwijl er nog een boekwaarde op zit van 25,7 miljoen euro. Met andere woorden, er wordt reeds verplicht winst genomen, terwijl de gedane investeringen in het project nog lang niet zijn terugverdiend. Doordat je 8,4 miljoen euro aan winsten onttrekt aan de grondexploitatie, wordt je totale boekwaarde hoger 34,1 miljoen euro. Afgezet tegen uitgifte-tempo in de afgelopen jaren doen we er nog negen jaar over voordat deze boekwaarde is terugverdiend."

Grondexploitaties buiten de gemeentelijke administratie

Het bedrag aan totale grondexploitaties dat binnen de gemeentelijke administratie is opgenomen en waar de gemeente direct risico loopt, bedraagt zo'n 122,7 miljoen euro. Zo'n vijftig procent daarvan zijn exploitaties op bedrijventerreinen en 71,7 procent zijn woningbouwprojecten.

De gemeente Hengelo heeft op dit moment ook een belang van 51,9 miljoen euro in drie projecten die buiten de gemeentelijke administratie worden gehouden. Het gaat om de projecten Businesspark XL (23 procent aandeel), Bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp (69,4 procent aandeel) en de Hemmelhorst (50 procent aandeel). De totale boekwaarde van deze projecten bedraagt 123,6 miljoen.

Dat deze belangen niet zijn opgenomen binnen de gemeentelijke administratie komt volgens de gemeente omdat het risico van deze projecten gedeeld wordt met andere partijen, blijkt uit de Herziening grondexploitaties 2021. Het bedrijvenpark XL, waarin de gemeente participeert wist in 2020 een resultaat te behalen van 28,2 miljoen euro.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.