Hengelo

Tijdwinst krakers dankzij vleermuizen en krapte op de woningmarkt

De krakers van enkele panden aan het begin van de Langelermaatweg kunnen mogelijk nog een jaar blijven zitten met dank aan een of meerdere 'gewone dwergvleermuizen'. Dat blijkt uit het vandaag vrijgegeven arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waar het hoger beroep van de krakers diende. Ze waren in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Overijssel. Die had hen begin juni gesommeerd de panden te verlaten op last van een dwangsom van 20.000 euro.

63314 vleermuis
Wanneer op het terrein in Hengelo een gewone dwergvleermuis is gehuisvest, kan dat volgens de krakers vanwege alle voorschriften in onder andere de Wnb leiden tot een vertraging van de plannen van een jaar. © 1Twente

Geen spoedeisend belang

De aanwezigheid van vleermuizen én het feit dat de krakers in de huidige krappe woningmarkt moeilijk vervangende woonruimte zullen kunnen vinden, woog voor de rechter zwaarder dan het verhaal van eigenaar Etef, dat op deze locatie woningbouwplannen heeft. Zolang er vleermuizen zitten, kan er niet gesloopt, laat staan gebouwd worden, argumenteert de rechter. En daarmee is het spoedeisende belang van de kwestie, waar Etef steeds mee geschermd heeft, van tafel.

'Geen alternatieve scenario's'

In het arrest maakt de rechter gehakt van het verweer van de eigenaar van de panden: 'Etef heeft geen alternatieve scenario's geschetst op basis waarvan met een zekere mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat sloop van de opstallen en levering van het terrein weliswaar niet voor 31 juli 2021 gerealiseerd is, maar wel binnen een zekere afzienbare periode daarna. Mede daardoor is het op dit moment ongewis op welk moment daadwerkelijk met de sloop kan worden gestart.'

icon_main_info_white_glyph

Beschermde diersoort

De gewone dwergvleermuis is een beschermde diersoort. Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden om beschermde diersoorten opzettelijk te verstoren of voortplantings- en rustplaatsen te beschadigen of vernielen. Wanneer op het terrein in Hengelo een gewone dwergvleermuis is gehuisvest, kan dat volgens de krakers vanwege alle voorschriften in onder andere de Wnb leiden tot een vertraging van de plannen van een jaar.

Woningmarkt

Volgens de rechter is er daarmee een gerede kans dat de woningen voor een aanzienlijke periode leeg zullen staan: 'Appellanten (lees: de krakers, red.) voeren aan dat het op korte termijn vinden van woonruimte op de huidige woningmarkt voor hen erg moeilijk zal zijn'. Daarmee wegen de belangen van de krakers op dit moment zwaarder dan die van de eigenaar.

Proceskosten voor rekening Etef

De rechter wil ook dat een van de krakers, zoals door hem gewenst, weer wordt aangesloten op het waterleidingnet. Eigenaar Etef moet daarvoor alle toestemming en medewerking verlenen om Vitens een wateraansluiting te laten aanleggen. De aanleg moet wel geschieden op kosten van de krakers zelf.

De rechter veroordeelt Etef eveneens tot het betalen van de proceskosten. Die komen uit op een kleine 5.000 euro.

Kraker frans vleermuis
Kraker Frans liet direct na de uitspraak enkele weken geleden al een vleermuis op z'n arm tatoeëren. © 1Twente

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.