Luister
Kijk
Zoek

'Gunningstraject oude bieb Vondelstraat niet transparant'

Storkbieb 1twente
Het verkooptraject van de oude bibliotheek is afgerond door de gemeente Hengelo, maar het college zou zich niet hebben gehouden aan een raadsbesluit over het verkopen van gemeentelijk onroerend goed, vindt onafhankelijk raadslid Herbert Capelle.
Beeld: 1Twente

Het verkooptraject van de oude bibliotheek aan de Vondelstraat is niet transparant en daarmee is het ook niet te controleren of het traject wel correct is uitgevoerd. Die conclusie trekt onafhankelijk raadslid Herbert Capelle deze week na eigen onderzoek. Het college zou zich ook niet hebben gehouden aan een raadsbesluit over het verkopen van gemeentelijk onroerend goed. Het raadslid vindt dat de verkoop daarom niet door kan gaan en wil dat de gunning van dit project aan projectontwikkelaar Van Wijnen ingetrokken wordt.

Transparantie

Capelle zegt dat de verkopen van gemeentelijk vastgoed marktconform, transparant en te allen tijde openbaar moet zijn. Hij verwijst naar aanbevelingen in een rekenkameronderzoek uit 2019 over vastgoed binnen de gemeente Hengelo die zijn overgenomen in een raadsbesluit. Hierin staat dat het afstoten van vastgoed aan derden geschiedt tegen marktwaarde en er ook een taxatie verricht moet worden om de marktwaarde van het object te bepalen.

Onafhankelijk raadslid Herbert Capelle verteld over zijn bevindingen in 1Twente Vandaag:

Marktconforme prijs

Van Wijnen won onlangs de verkoopprocedure en wil graag appartementen in de oude Stork-bibliotheek realiseren. Voor welk bedrag het pand is verkocht, dat wil de gemeente Hengelo niet bekendmaken, maar de WOZ-waarde van het pand bedroeg in 2020 zo’n 548.000 euro, blijkt uit gegevens. “Is de hoogte van het uiteindelijke bod wel getoetst aan de opgave marktconforme prijs,” vraagt Capelle zich af in een brief aan het college. “Hoe hoog is het winnende bod en hoe hoog was dat van de andere geselecteerde bieders?

“We kunnen aan het einde van het spel niet de spelregels veranderen, hoe spijt we ook van die uitkomst hebben””

Informatieplicht

Capelle wil daarover volledige transparantie, zoals ook in de de kadernotitie Accommodatiebeleid Sociaal en Vastgoedkaders staat. Op verschillende punten geeft het college echter de informatie niet prijs, zoals het verkoopbedrag en hoe het winnende plan uit de bus is gerold. Ook over de samenstelling van de selectiecommissie wordt geheimzinnig gedaan. In een brief aan de fractie van Lokaal Hengelo liet het college begin juni wel weten dat in de commissie verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd van de gemeente Hengelo. Ook zijn twee externe partijen toegevoegd aan de commissie, waaronder de makelaar en de Erfgoedcommissie.

Het college zegt dat aan de beleidsmatige plicht is voldaan om de raad te informeren over de aanstaande verkoop van Vondelstraat 2-14. De gemeenteraad heeft daarover eind vorig jaar een brief gekregen. De buurt zou gelijktijdig met de raad geïnformeerd zijn over de aanstaande verkoop, maar een aantal bewoners zeggen die brief niet te hebben gehad, waaronder Frans Mensink, initiatiefnemer van de petitie voor behoud van de oude Stork-bibliotheek.

De gemeente Hengelo zou begin 2021 een fysieke bewonersbijeenkomst organiseren over allerlei plannen rondom de Marskant (incl. de Vondelstraat), maar dat is niet gebeurd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Daarop heeft gemeente Hengelo er voor gekozen om een uitgebreide nieuwsbrief naar bewoners in de wijk te versturen.

Vastgoedkaders

Wethouder Gerard Gerrits ging in de raadsvergadering op 23 juni jl uitvoerig in op de commotie die is ontstaan over de gunning van de bibliotheek aan Van Wijnen. Verschillende partijen dienden moties in. Gerrits wees erop dat met het versturen van een brief aan de raad is voldaan aan de wens van de raad om vooraf te informeren over het proces van de verkoop. “Er is daarmee ook de gelegenheid gegeven om met het college in gesprek te gaan.”

Gerrits zegt dat het college conform de vastgoedkaders verder is gegaan met het opstellen van de spelregels rondom de openbare verkoop. In een selectiedocument staat bijvoorbeeld expliciet vermeld dat de prijs voor veertig procent meetelt en het plan voor 60 procent.

Gelopen race

Het gunnen van het pand aan Van Wijnen lijkt inmiddels een gelopen race. De wethouder zei vorige week al dat er geen weg meer terug is. “In het selectiedocument staat dat het onvoorwaardelijk en onherroepelijk is. Gezien het doorlopen proces is de winnaar verplicht het object af te nemen en het plan te realiseren. Omgekeerd is er vanuit de overheid de plicht om de afspraak na te komen. We hebben met elkaar spelregels afgesproken rond de verkoop. We kunnen aan het einde van het spel niet de spelregels veranderen, hoe spijt we ook van die uitkomst hebben.”

Van wijnen langelermaatweg hengelo
De voormalige Weverij aan de Langelermaatweg met links op nr 54 de vestiging van Van Wijnen en rechts nummer 52, ooit te huur aangeboden via Euverman Bedrijfsmakelaars en Vastgoedbeheerders
Beeld: 1Twente

Aanpassen van de regels

Herbert Capelle is van mening dat het college zelf de regels tussentijds heeft aangepast door niet het beleid te volgen dat in het kadernotitie Accommodatiebeleid Sociaal en Vastgoedkaders staat. Het college heeft nog niet gereageerd op de vragen van het raadslid dat ook nog vraagtekens zet bij de rol van Euverman Bedrijfsmakelaars. Uit documenten blijkt namelijk dat het makelaarskantoor in het verleden ook Van Wijnen als klant had bij de verkoop of verhuur van panden, waaronder een deel van de voormalige Weverij aan de Langelermaatweg 52.

Het onafhankelijk raadslid wil daarom van het college weten of er geen sprake is van belangenverstrengeling als een verkopende makelaar ook vertegenwoordigd is in de selectiecommissie en dus de keuze indirect of direct kan beïnvloeden ten gunste van een klant, schrijft hij in een brief aan de het college. Dat er overigens een connectie is tussen Van Wijnen en het makelaarskantoor, blijkt ook uit de website van de businessclub van BWO, waar beiden bedrijven en vertegenwoordigers nog als lid worden genoemd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip de redactie via [email protected]ente.nl of bel één van onze redacties (zie contactpagina).