OmArm Enschede
longread
28 nov. 2019

Cijfers: werk en schulden

Schuldhulpverleners in Enschede constateren dat een verschuiving plaatsheeft: steeds meer werkenden raken in problemen. De veronderstelling sinds jaar en dag is dat alleen Enschedeërs met een uitkering het financieel heel moeilijk hebben. Dat is een misvatting. Volgens het Armoedefonds heeft 41% van de mensen in armoede een betaalde baan. Dat is aanzienlijk meer dan het aandeel dat een bijstandsuitkering heeft (19%).

Werk biedt geen garantie. Het Sociaal Cultureel Planbureau becijferde dat 4,6% van alle werkenden arm is. Landelijk. In Enschede verdienen 100.170 mensen een inkomen uit arbeid. Uitgaande van die SCP-cijfers moeten er in onze stad minstens 4.608 werkenden rondkomen van een inkomen op of rond het bijstandsniveau.

Armoede: zzp’ers en werkenden

Volgens het Armoedefonds is van die werkenden die door de armoedebodem zakken 55% zzp’er en heeft 45% inkomen uit een dienstverband. Even voor de verhouding: Enschede telt zo’n 8.300 zzp’ers en 91.870 mensen die in loondienst werken. Dat komt neer op ruim 8%; landelijk is zo’n 12% van alle werkenden eenpitter. Zzp’ers blijken dus kwetsbaarder te zijn voor financiële problemen dan werkenden met een dienstverband. Een op de negen zzp’ers zit op of onder het sociaal minimum. Dat zijn er in onze stad dus ruim 920. Bij hen is het verschil tussen net je kop boven water houden en verzuipen heel klein. Exacte cijfers zijn er niet, maar uit ervaringen van organisaties als de Stadsbank valt wel iets te zeggen over waar ‘m de kwetsbaarheid zit. Het gaat hier om twee groepen. Bij de eerste groep gaat het om zzp’ers die al jaren rondkomen van een erg laag inkomen en simpelweg door het ijs zakken. Zij verliezen uiteindelijk de slijtageslag van gaten met gaten vullen. De tweede groep bestaat uit zzp’ers met een sterker wisselend inkomen, die toeslagen krijgen, maar in een bepaald jaar boven de toeslaggrens komen. Vaak ontdekken zij dat pas laat en leidt dat tot een terugvordering over anderhalf jaar of meer. Reserves zijn er niet of nauwelijks en zij lopen vast.

Armoederisico

Niet alleen de Stadsbank constateert dat er opmerkelijk veel meer werkenden bij hen aankloppen. Alle hulporganisaties die wij spraken geven aan dat hun klanten veel meer dan voorheen uit alle lagen van de bevolking en uit alle stadsdelen komen. Lees ook dit artikel, dat afgelopen weekeinde op onze site verscheen.

In dat eerste artikel over armoede en cijfers schetsten we al dat een op de drie huishoudens moeite heeft om rond te komen. Een op de vijf Nederlanders heeft betalingsachterstanden. En dat gaat dus lang niet alleen om mensen met een uitkering. Of ze nu werken of niet: tienduizenden Enschedeeërs lopen een reëel risico in armoede te belanden. Maar hoe groot is dat risico, en hoeveel mensen komen er echt in problemen?

Schulden en schuldhulp

Om daarvan een beeld te krijgen, doken we in de cijfers over schulden, schuldhulp en bewind. De Stadsbank helpt zo’n 3.500 Enschedeeërs op de een of andere manier met financiën. Voor 2.413 van hen gaat dat om hulp gedurende langere tijd bij het sluitend krijgen van het huishoudboekje en schulden. De gemiddelde schuld bedraagt € 38.000,-, verdeeld over 17 verschillende schuldeisers. (Bron: Jaarverslag Stadsbank, 2018)

icon_main_info_white_glyph

Serie

Dit artikel is het tweede in een serie van drie over armoede en cijfers. Het eerste artikel "Een op de drie huishoudens komt moeilijk rond" - lees je hier. Het derde, over kinderen in armoede, verschijnt volgende week. Hou onze site in de gaten!


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.