Hengelo
Politiek

Raad stelt kaders omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vast

Na de omgevingsvisie Buitengebied (oktober 2020) heeft de Hengelose gemeenteraad nu ook het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. Het woord is nu aan de Hengeloërs: wat vinden zij van de actuele onderwerpen die spelen in het gebied?

395411 hart van zuid
Na de omgevingsvisie Buitengebied (oktober 2020) heeft de Hengelose gemeenteraad nu ook het kader voor het proces van de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid (foto) vastgesteld. © 1Twente

Wat en waarom?

Wat zijn omgevingsvisies en waarom moet Hengelo die dingen hebben? Het komt allemaal voort uit de Omgevingswet, die begin 2022 in werking moet treden. Deze wet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een van de onderdelen van de wet is een verplichting voor gemeenten om voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken. In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie samengebracht. De omgevingsvisie voor heel Hengelo bestaat uit in elk geval drie deelvisies. De eerste werd eind vorig jaar vastgesteld, voor de tweede zijn de kaders nu vastgesteld. De derde, en waarschijnlijk laatste, betreft het resterende stedelijk gebied.

Afspraken

In het nu vastgestelde kader voor de visie op Binnenstad en Hart van Zuid staan alle afspraken waar het proces aan moet voldoen. Daarnaast is er ook gekeken welk beleid, welke projecten en welke afspraken er al zijn voor het gebied en waar de gemeente rekening mee moet houden. Daarna is bepaald wat er voor nodig is om voor het gehele gebied een omgevingsvisie op te kunnen stellen. Er zijn ook onderwerpen waar het gemeentebestuur nog nieuwsgierig naar is, de zogenaamde agenda voor de omgevingsvisie. Over de onderwerpen uit de agenda gaat de gemeente met inwoners en partners in gesprek.

Minder visies, meer visie?

De omgevingsvisie komt onder meer in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoerplannen, milieubeleidsplannen, noem maar op. De gemeente voegt het beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving samen in één omgevingsvisie. Met daarbij de verwachting dat er een duidelijker zicht komt op de toekomst van de fysieke leefomgeving van de gemeente Hengelo.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.