Hengelo

Gebouw Schouwburg Hengelo in handen gemeente

Schouwburg Hengelo wordt eind juni overgedragen aan de gemeente. Vorig jaar bereikte de directie van de schouwburg al een overeenkomst met de gemeente om het gebouw over te dragen voor een slordige 3,3 miljoen euro. Schouwburg Hengelo wordt op 1 juli huurder van het pand.

434702 Schouwburg Hengelo stationzijde 2
De gemeente Hengelo heeft het gebouw van Schouwburg Hengelo gekocht. De schouwburg wordt straks huurder van het pand. © Schouwburg Hengelo

Ingewikkeld en intensief traject

De overdracht heeft enige tijd op zich laten wachten. Eind vorig jaar liet het college van B en W aan de gemeenteraad weten dat het voornemen was om het pand op 1 februari over te dragen, maar dat liep toch nog enige vertraging op. "Het is al met al een ingewikkeld en intensief traject geweest dat we als stichting en gemeente met elkaar hebben doorlopen. Het vereiste tot het laatste moment juiste afstemming en zorgvuldigheid en dat heeft meer tijd gekost," schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Struikelblok was destijds ook nog een goedkeuring van de Belastingdienst voor de transactie tussen de twee partijen. Zowel de gemeente als de schouwburg wilden geen nadelige fiscale consequenties door de verkoop. De Belastingdienst liet de gemeente en de directie van de schouwburg schriftelijk weten dat deze consequenties niet waren te verwachten.

icon_main_quote_red_glyph

"Het is al met al een ingewikkeld en intensief traject geweest dat we als Stichting en gemeente met elkaar hebben doorlopen"

College van B en W

Formeel akkoord

Ook moest de raad van toezicht van de stichting Schouwburg Hengelo en directeur bestuurder Raoul Boer nog formeel akkoord gaan en de bijbehorende overeenkomsten ondertekenen. Dat is op woensdag 26 mei 2021 gebeurd. Ook het college van B en W heeft dat inmiddels gedaan, zodat de overdracht op 30 juni 2021 daadwerkelijk kan plaatsvinden. Schouwburg Hengelo huurt het gebouw vanaf 1 juli voor 97.084,05 euro per maand. De gemeente draait vanaf die datum op voor het onderhoud van het complex. Schouwburg Hengelo behoudt het recht op eerste koop in het geval de gemeente in de toekomst besluit om het gebouw te verkopen.

Twentebad en Metropool

Het overdragen van het pand was één van de voorwaarden die de gemeenteraad in 2017 heeft gesteld aan het toekennen van extra middelen voor onderhoud en investeringen. Twee andere voorwaarden waren het maken van een beleidsplan als theater van de stad en ontwikkelen van een toekomstbestendige visie op lange termijn. Aan die voorwaarden heeft Schouwburg Hengelo in 2018 al voldaan. Het beleidsplan en de toekomstvisie zijn verwerkt in de jaarlijkse subsidieafspraken tussen gemeente en de schouwburg.

Het eigenaarschap van de gemeente Hengelo is in lijn met het uitgangspunt van het college om vastgoed met een bijzondere functie in eigendom te hebben, zoals al het geval was bij het Twentebad en Metropool.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.