Twekkelo
Hengelo

Bewoners Twekkelo procederen tegen bestemmingsplan Spoorfietsen

Spoorfietsen in Hengelo mag de laatste jaren steeds populairder zijn geworden bij inwoners van de stad en omgeving, niet iedereen is even gelukkig met het toeristische initiatief op het oude Schaddenspoor, dat jaarlijks duizenden mensen trekt. Een aantal inwoners uit het gebied is naar de Raad van State gestapt om het vastgestelde bestemmingsplan Spoorfietsen van tafel te krijgen.

Spoorfietsen rail pleasure
Spoorfietsen in Hengelo is de laatste jaren steeds populairder zijn geworden bij inwoners van de stad en omgeving. Het initiatief trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Een aantal bewoners is niet blij met de toekomstplannen van het spoorfietsenbedrijf. © Rail Pleasure

Voorlopige voorziening

De gemeenteraad van Hengelo heeft het bestemmingsplan onlangs vastgesteld. Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om het huidige spoorfietstraject met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting te verlengen tot aan de Bruninksweg in Twekkelo. Het is ook de bedoeling om twee historische zoutboortorens, die het spoorfietsenbedrijf wist te redden van de sloop, te restaureren en terug te plaatsen in het gebied waar ze stonden.

De Raad van State doet later dit jaar uitspraak over het bestemmingsplan Spoorfietsen, maar daarop wilden een aantal bewoners niet wachten, in de angst dat de gemeente Hengelo vergunning zou afgeven aan het Spoorfietsenbedrijf voor het ontplooien van nieuwe activiteiten. Er werd daarom een verzoek ingediend bij de Raad van State voor een voorlopige voorziening om daarmee het bestemmingsplan te schorsen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig, nadat het spoorfietsenbedrijf zich welwillend opstelde en verklaarde geen onomkeerbare stappen te zullen zetten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De advocaat trok vervolgens namens meerdere omwonenden het verzoek om een voorlopige voorziening in.

icon_main_quote_red_glyph

'Uit de ingediende zienswijzen blijkt al dat van draagvlak in de omgeving geen sprake is. Niet alleen hebben mijn cliënten - direct omwonenden - ernstige bezwaren tegen de ontwikkelingen, daarnaast is de Vereniging Behoud Twekkelo tegenstander.'

Advocaat Robers, namens omwonenden

'Geen draagvlak bij meerdere bewoners'

In een eerdere pleitnotitie gaf advocaat Robers namens een aantal bewoners bij de gemeenteraad van Hengelo aan dat zij vinden dat doortrekken van het spoorlijntje onaanvaardbare overlast en nadelen met zich brengt. Dit zou het geval zijn voor met name bewoners rondom de Mensinkweg 80. Er zou geen draagvlak zijn bij meerdere bewoners in de omgeving.

Volgens de advocaat van de inwoners zou destijds door burgemeester en wethouders aan de initiatiefnemer medegedeeld zijn dat er vooraf volledig draagvlak diende te worden gecreëerd voor de plannen om planologische medewerking daarvoor te kunnen verkrijgen. "Uit de ingediende zienswijzen blijkt al dat van draagvlak in de omgeving geen sprake is. Niet alleen hebben mijn cliënten - direct omwonenden - ernstige bezwaren tegen de ontwikkelingen, daarnaast is de Vereniging Behoud Twekkelo tegenstander."

'Creëer zoveel mogelijk draagvlak'

Volgens de gemeente Hengelo is het niet noodzakelijk om vooraf over volledig draagvlak te beschikken om een bestemmingsplanprocedure op te starten. "Gedurende de bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere momenten waarop een ieder zienswijzen over het plan kan indienen. De zienswijzen hebben op verzoek van de indieners ervan geleid tot een groot aantal aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan, waarna de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld." De wethouder zou volgens de gemeente Rail Pleasure wel vooraf hebben gevraagd om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. "Rail Pleasure heeft meermaals pogingen gedaan het initiatief te bespreken met omwonenden en de Vereniging Behoud Twekkelo (VBT). Hier is geen gehoor aan gegeven," aldus de gemeente.

icon_main_quote_red_glyph

"De wethouder heeft Rail Pleasure gevraagd zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Rail Pleasure heeft meermaals pogingen gedaan het initiatief te bespreken met omwonenden en de VBT. Hier is geen gehoor aan gegeven.'

Gemeente Hengelo

Teleurstelling

Er is een poging gedaan om een gesprek op gang te brengen tussen Vereniging Behoud Twekkelo en Rail Pleasure BV onder leiding van een vertegenwoordiger van de Gemeente Hengelo. Die gesprekken hadden volgens de VBT tot doel om wederzijds begrip te creëren en mogelijk te komen tot een voor alle betrokken partijen acceptabel plan. Die pogingen liepen na twee gesprekken op niks uit. De vereniging haakte af toen het vond dat het college het bestemmingsplan grotendeels ongewijzigd aan de raad aanbood ter vaststelling. Er was ook teleurstelling over de behandeling van de zienswijze die de VBT had ingediend bij de gemeente Hengelo op het bestemmingsplan.

In een verklaring tijdens de zitting bij de Raad van State liet het Spoorfietsenbedrijf weten dat omwonenden in een pril stadium zeker de kans hebben gekregen om bij de voorliggende uitbreidingsplannen betrokken te raken en deze mede vorm te geven. "Rail Pleasure draagt het gebied een warm hart toe en is zelf ook al vele jaren lid van de Vereniging Behoud Twekkelo (VBT). Heel wat inwoners van Twekkelo hebben we als gast mogen ontvangen, zijn enthousiast over wat we doen en zijn er zelfs trots op. In de met veel participatie tot stand gekomen en eind 2020 vastgestelde Omgevingsvisie Hengeloos Buiten komt dat beeld ook naar voren."

icon_main_quote_red_glyph

"Door het verspreiden van indianenverhalen wordt wantrouwen gevoed. Het heeft zelfs tot bedreigingen geleid. Ook nu wordt in de stukken van de advocaat twijfel gezaaid over onze activiteiten en motieven."

Rail Pleasure

Indianenverhalen

Rail Pleasure zegt zich goed te realiseren helaas niet alle omwonenden te hebben kunnen bereiken of overtuigen. "Een aantal van hen verzet zich fel. Door het verspreiden van indianenverhalen wordt wantrouwen gevoed, wat zelfs tot bedreigingen heeft geleid. Ook nu wordt in de stukken van de advocaat twijfel gezaaid over onze activiteiten en motieven. Maar een onjuiste bewering wordt niet waar door deze regelmatig te herhalen. Met een oprechte kritische blik hebben we echter geen moeite. Waar incidenteel problemen ontstonden, hebben we aanpassingen doorgevoerd. Ook in de toekomst blijven we bereid om, waar nodig, wenselijk en mogelijk, zaken aan te passen."

Sociaal ondernemerschap

In Hengelo is veel enthousiasme over het Spoorfietsenbedrijf. De gemeente Hengelo vindt het een waardevolle toevoeging aan het toeristisch, recreatief en educatief aanbod in Hengelo. Daarnaast wordt het gezien als een voorbeeld van een burgerinitiatief en sociaal ondernemerschap. Spoorfietsen heeft de afgelopen jaren laten zien dat het letterlijk en figuurlijk verbindt op verschillende terreinen. Zo zorgt een natuurwerkgroep voor onderhoud langs de spoorlijn, waardoor de ecologische verbinding langs het spoor wordt verbeterd.

"Het doet ons goed dat we ook op sociaal gebied voortgang boeken. Een aantal mensen heeft bij ons een zinvolle en leuke dagbesteding kunnen vinden. Daarmee wordt steeds duidelijker dat het spoorfietsen veel meer behelst dan een ritje van A naar B en weer terug. Er staat inmiddels een project in de steigers dat ondanks haar extensieve karakter van groot belang kan zijn voor Hengelo en tevens een unieke rol kan vervullen binnen de provincie en de Euregio", aldus de spoorfietsorganisatie.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.