Corona in Twente

Wijkteams Enschede: geen huisbezoeken, wel telefonische en online hulplijnen voor inwoners

Vanwege de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, moeten ook de Wijkteams Enschede anders werken. Huisbezoeken gaan in principe niet door en inwoners worden zoveel mogelijk telefonisch en online geholpen.

453678 673697
Mandy de Jong | Tubantia

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken volgen ook de Wijkteams Enschede de richtlijnen van het kabinet. Deze maandag is de nieuwe werkwijze ingesteld: wijkcoaches hebben telefonisch contact met hun cliënten en bij dringende vragen kunnen inwoners gebruik maken van online hulpverlening.

CrisisIn crisissituaties is een huisbezoek nog wel mogelijk, zegt Renate Bouwman, interim-directeur bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Dat zijn bijvoorbeeld situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld of een escalerende ruzie. Bij zoân urgent huisbezoek houden de wijkcoaches zich uiteraard aan de corona-regels, zoals anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Extra bezetting Het werk gaat dus gewoon door, maar wel op een andere manier dan anders. Bouwman: âOp elke locatie zijn ten minste drie professionals aanwezig. Elke locatie is dus bezet. Ook hebben we extra bezetting geregeld voor de telefoonlijnen en online hulpverlening. We willen niemand hulp ontzeggen.â

BijzonderDe samenwerking met andere zorgaanbieders zoals Alifa en Stichting Surplus noemt Bouwman âbijzonderâ. âSamen kijken we hoe we de inwoners die hinder ondervinden van dit alles toch kunnen helpen.â Er wordt nagedacht over een gemeenschappelijk meldpunt voor die groep mensen die nu verstoken zijn van aandacht, geeft Bouwman aan.

Op de website worden alle inwoners geïnformeerd over de nieuwe werkwijze van de Wijkteams Enschede.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Frans Nikkels