Enschede
Politiek

Voorlopige voorziening bouw moskee afgewezen

De Raad van State heeft het door het moskeebestuur ingediende beroep inzake nieuwbouw aan de Kuipersdijk afgewezen. De zaak is door de hoogste bestuursrechter kennelijk ongegrond verklaard. Motivering: het gaat weliswaar nog een tijd duren voordat vast komt te staan of de gemeenteraad terecht heeft kunnen besluiten het bestemmingsplan niet vast te stellen, maar dat is op zichzelf geen reden om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen als er een spoedeisende reden is. Die ontbreekt hier, zo oordeelde de raad.

Moskee
Bouw van de nieuwe moskee nog niet dichterbij © Gemeente Enschede

Aanvullend merkt de Raad van State in de afwijzing op dat een uitspraak niet betekent dat de gemeenteraad dat bestemmingsplan alsnog zou moeten vaststellen. Anders gezegd: het moskeebestuur zou met een uitspraak ook niet veel opschieten. De Raad van State doet nog definitief uitspraak in deze zaak. De datum voor die zitting is nog niet gepland.

Raad zet een punt

De Enschedese gemeenteraad besloot in december vorig jaar in meerderheid dat het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk niet akkoord was. Daarmee zette de raad een min of meer definitieve punt achter een traject van tien jaar om tot nieuwbouw te komen.

Omstreden beslissing

Die beslissing is omstreden en leidde tot grote teleurstelling onder de ongeveer tienduizend Turkse inwoners van de stad. In 2017 ging de gemeenteraad nog wel akkoord met een bestemmingsplan voor nieuwbouw. Na bezwaar van belanghebbenden oordeelde de Raad van State toen dat de te verwachten verkeersdruk onvoldoende was afgewogen in het bestemmingsplan.

Nieuwe bezwaren

In het nieuwe plan zijn de resultaten uit een deskundig onderzoek van verkeerskundig ingenieursbureau Goudappel Coffeng meegenomen, waarmee de bezwaren rond de afwikkeling van verkeer zouden zijn weggenomen. Toch stemde de gemeenteraad tegen vaststelling van dit nieuwe - verbeterde - plan. In het debat erover werden nieuwe bezwaren opgeworpen, onder meer over de financiering van de nieuwbouw.

Onder andere de VVD vreesde voor bijdragen uit de kas van het Turkse ministerie van godsdienst en de lange arm van Erdogan. Daarvan is echter geen sprake, zo stelt het moskeebestuur, maar dat blijkt ook uit breed nationaal onderzoek naar geldstromen rond moskeeën in het land.

Een sleutelrol

BurgerBelangen Enschede (BBE) bleef bedenkingen hebben bij die verkeersdruk, ondanks dat onderzoek. Het pijnlijke is alleen dat ook BBE niet weet wat er dan wel nodig is om verkeersproblemen - als die er al zouden zijn - te voorkomen. Saillant detail daarbij is dat de partij tegen het plan van de eigen wethouder stemde.

Marc Teutelink 3 Ernst Bergboer
Marc Teutelink, fractievoorzitter van BBE, zit met de moskee-kwestie in zijn maag © Ernst Bergboer

De Enschedese burgerpartij, die de sleutel hier in handen heeft, zit met de zaak in haar maag. Dat bleek onder meer uit een recent interview met fractievoorzitter Marc Teutelink en diens D66-collega Gertjan Tillema in 1Twente Vandaag.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.