Corona in Twente

Coronamaatregelen tasten gezondheid Twentse jongeren aan

Sinds corona wordt door jongeren meer gedronken, geeft 26% van de jongeren aan meer stress te ondervinden, is 9% banger en 13% depressiever. Ook stijgt het aantal jeugdigen met een groot risico op psychosociale problemen. De resultaten van het onderzoek dat de GGD in het najaar van 2020 uitvoerde onder 5300 leerlingen van de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs liegen er niet om.

Het lijkt op meerdere fronten slechter te gaan met de gezondheid, leefstijl en welzijn van onze jeugd, concludeert de GGD. Regionale leerlingen vulden de vragenlijsten in en de resultaten werden vergeleken met een soortgelijk onderzoek in 2019. Op die manier kunnen de gevolgen van corona in beeld worden gebracht.

Vrienden

Door de coronamaatregelen is het voor jongeren minder makkelijk vrienden te zien. Bijna 7 op de 10 jongeren missen hun dagelijkse contacten. Ze zitten meer thuis en er vallen activiteiten weg. In 2019 voelde 18% zich eenzaam, in dit corona-onderzoek 26%.

icon_main_info_white_glyph

Scholen open

Ruim 5300 jongeren uit klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Twente vulden tussen 19 oktober en 5 december een vragenlijst in. In deze periode veranderden de coronamaatregelen niet. De scholen waren open. De 1,5 meter gold nog niet voor de leerlingen. Het was verplicht om een mondkapje buiten het lokaal te dragen. De besmettingen liepen in deze periode op en de risicosituatie werd in Twente vanaf 21 oktober als zeer ernstig aangemerkt.

Thuis

Het valt ook op dat de thuisproblematiek groter wordt. De kinderen zien natuurlijk meer wat er thuis tussen hun ouders gebeurt en dat de relatie met hun ouders onder druk staat doordat ze op elkaars lip zitten. “Het is belangrijk dat jongeren en hun ouders voldoende aandacht krijgen. Wij zijn er ook voor hen om ze te ondersteunen bij het opvoeden in deze lastige tijd”, zegt Wafae Lasfar, jeugdarts bij GGD Twente.

Alcohol

“Na een jarenlange dalende trend stijgt het percentage jongeren dat ooit alcohol drinkt weer snel”, zegt Marieke Weernink van de GGD. In 2019 dronk 38% van de jongeren uit klas 2 wel eens alcohol, dat percentage steeg in 2020 naar 52%.

Niet alles is kommer en kwel

Het is niet alleen kommer en kwel onder de Twentse jongeren. Vergeleken met vorig jaar geven meer jongeren aan school leuk te vinden. De helft van de jongeren brengt meer tijd door met ouders, broertjes of zussen. Ook geeft 14% aan meer aandacht van ouders te krijgen.

En hoewel meer jongeren drinken, zijn jongeren niet meer gaan roken en is ook het gebruik van softdrugs gelijk gebleven. Als we jongeren zelf vragen waar ze behoefte aan hebben, willen ze graag dat erop school meer aandacht is voor stress en lekker in je vel zitten.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.