Hengelo

Raadsvragen Hengelo over verhoging tarieven Twence en biovergister

1Twente Hengelo volgt de raadsvragen in de Hengelose politiek op de voet en maakt iedere maand de balans op. Maart was een drukke bestuurlijke maand met maar liefst twee raadsvergaderingen en vijf politieke markten over tien onderwerpen. Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de besluitvorming rond het nieuwe marktplein. Als het gaat om het stellen van schriftelijke vragen aan B & W, dan werd er in maart flink gas teruggekomen: slechts vijf vragen werden er gesteld.

Stockfoto schrijven fotografierende 333oj7z Fsdg unsplash
Een dreigende verhoging van de afvaltarieven door Twence, een milieuvriendelijke biovergister en extra handjes aan het bed in coronatijd? Zomaar wat onderwerpen die aan bod kwamen in de raadsvragen van de afgelopen maand. © Stockfoto

Vijf schriftelijke vragen de afgelopen maand. Dit aantal staat in schril contrast met januari en februari waarin het college van B & W zo’n 43 vragen voor de kiezen kreeg. Is er een verklaring voor deze daling? Waren er minder hete hangijzers en heikele kwesties?

Een mogelijke verklaring is dat in de eerste twee maanden van het jaar de politieke vergaderagenda aanzienlijk leger was met in die periode in totaal slechts twee raadsvergaderingen en zes politieke markten. Twee geplande raadsvergaderingen gingen zelfs niet door en die vormen natuurlijk bij uitstek de plek om vragen te stellen aan het college, zoals in het vragenkwartier. Minder raadsvergaderingen betekent wat vaker in de pen klimmen om antwoord te krijgen.

Mogelijk speelt een stukje bewustwording ook nog een rol en werkt de discussie over het stellen van 'teveel' raadsvragen in januari nog steeds door. Pakken raadsleden daardoor wellicht ook vaker de telefoon om zelf via een beleidsmedewerker of gemeenteambtenaar informatie over een bepaald dossier boven water te krijgen in plaats van alles via het college te spelen?

Zorgcapaciteit in coronatijd

Welke vragen werden er zoal gesteld de afgelopen maand? De PVV stelde vragen over het tekort aan zorgpersoneel tijdens de coronacrisis en hoe hiermee in Hengelo wordt omgegaan. De partij vraagt zich af of het college geïnformeerd wordt over de capaciteit en tekortkomingen in ziekenhuizen. Ook wil de PVV weten welke maatregelen zijn getroffen in de zorg wanneer de Britse variant tot een hoogtepunt komt.

Het college van B & W laat weten goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen over corona in Twente en het beleid dat zorginstellingen voeren. Zo wordt de gemeente tweemaal per maand bijgepraat tijdens digitale informatiesessies over de laatste ontwikkelingen aangaande covid-19 in de regio. Wat de gevolgen kunnen zijn van een mogelijke toename van het aantal besmettingen voor de zorg in de ziekenhuizen en de thuiszorg, dat zegt het college niet te kunnen inschatten. De bestuurders lijken zich daarover geen ernstige zorgen te maken.

icon_main_quote_red_glyph

"Het aantal positief geteste bewoners van verpleeghuizen is de laatste maand snel afgenomen. Op 22 maart meldden nog 5 verpleeghuizen uit deze regio een covid-besmetting."

College van B & W Hengelo

Het college meldt dat de afgelopen weken het aantal positief geteste bewoners van verpleeghuizen snel is afgenomen. Op 22 maart meldden nog vijf verpleeghuizen uit deze regio een covid-besmetting. Ter vergelijking: op 15 januari van dit jaar waren dat er 49. De gemeente denkt dat met name door de vaccinaties de rust zolangzamerhand weer terugkeert.

De PVV wil ook weten waarom slechts tien procent van alle extra aangeboden zorghandjes ook daadwerkelijk wordt ingezet. Dit zou blijken uit onderzoek. Het college meldt dat zorgorganisaties het lastig vinden om in een crisissituatie met veel covid-besmettingen met ongeschoold personeel in de directe zorg veilig te werken. Het college wijst er wel op dat er in ondersteunende zorg wel degelijk extra handen zijn ingezet. “In diverse huizen met veel corona-besmettingen heeft de horeca hierbij de helpende hand geboden.”

Vragen over de biovergister in Borne

Jan Evers van GroenLinks Hengelo stelde vragen over de biovergister die Twence ontwikkelt op De Vloedbelt in Borne, een zogenaamde mestverwaardingsinstallatie. De fractievoorzitter van GroenLink wil weten hoe de gemeente Hengelo als mede-aandeelhouder van Twence aankijkt tegen de ontwikkeling van de biovergister in Borne en verwijst naar een recente uitzending van De Vuilnisman (14-3-2021) over biovergisters in Nederland. Hierin komt naar voren dat de mest zelf eigenlijk zeer weinig biogas oplevert en dat er daarom vaak co-vergistingsproducten bijgevoegd moeten worden, bijvoorbeeld resten uit de voedingsindustrie. De markt voor co-vergistingsproducten zou echter steeds schaarser en duurder worden, wat leidt tot illegale handel en verwerking van co-vergistingsproducten.

Evers wijst ook op het restant dat overblijft na biovergisting. Dit wordt vaak over de landerijen uitgereden en daarmee komt ook een overschot aan mineralen en verontreinigingen in de grond terecht. De fractievoorzitter wil weten of deze werkwijze ook bij de biovergister van Twence het geval is en vraagt het college of zij de zorg van GroenLinks Hengelo deelt.

De vuilnisman e3 3 1 ncrv jpg
Programmamaker Teun van de Keuken nam in het programma De Vuilnisman (14/3) een kijkje bij een boer met biovergister. 'Er bleek een luchtje aan te zitten.' Fractievoorzitter Jan Evers zag het NCRV-programma en stelde vragen aan het college van B en W over een vergister in Borne © NCRV

'Sedumdaken op abri's doorgeslagen symboolpolitiek?'

Om even bij het milieu te blijven: onafhankelijk raadslid Leo Janssen stelde een vraag aan het college over vier abri’s in het centrum die een sedumdak krijgen. Sedum of vetkruid is een plant die meestal wat later in de zomer bloeit. Vlinders en bijen zijn gek op de kleine bloempjes. Op daken aangebracht sedum is momenteel hot in de strijd tegen hittestress en luchtvervuiling: de vetplantjes filteren de vieze stadslucht, houden regenwater vast en zorgen voor de broodnodige biodiversiteit.

De bushokjes die zo’n sedumdak krijgen, bevinden zich aan de Marskant bij de uitgang van het Q park, de Deldenerstraat en de Oldenzaalsestraat nabij het Stadskantoor. De bedoeling is dat die in het eerste kwartaal van 2021 geplaatst worden. Janssen vraagt zich af of sedum op de vier abri’s eigenlijk wel zoden aan de dijk zet en wil weten wat de effectiviteit is ten opzichte van de kosten: “Kan het geld niet veel efficiënter en beter besteed worden door op maaiveld tegels te vervangen door groen? Is het niet een wat dure doorgeslagen symboolpolitiek?", aldus Janssen.

icon_main_quote_red_glyph

“Kan het geld niet veel efficiënter en beter besteed worden door op maaiveld tegels te vervangen door groen? Is het niet een wat dure doorgeslagen symboolpolitiek?”

Onafhankelijk raadslid Leo Janssen

Mondelinge vragen

Naast schriftelijke vragen werden er dit keer dus ook veel mondelinge vragen gesteld. In de twee raadsvergaderingen in maart kwamen er in het zogenaamde vragenkwartier zeven vragen voorbij. Een gevoelig onderwerp blijft het afvalbeleid. In de raadsvergadering van 31 maart stelden zowel de PvdA als BurgerBelangen een vraag over een dreigende tarievenstijging door Twence. Dat bedrijf heeft het voornemen om de afvaltarieven flink te verhogen, bleek uit publicaties in de media, waaronder RTV Oost. Een voorstel voor het nieuwe tarieven- en dividendbeleid komt aan de orde in de aandeelhoudersvergadering van Twence op 22 april. In de Twentse gemeentes is veel weerstand tegen die dreigende verhoging.

icon_main_quote_red_glyph

"Een tarievenstijging voor GFT is zeer ongewenst voor de afvaltarieven in Hengelo"

Han Daals, BurgerBelangen Hengelo

Verrast door stijging afvaltarieven Twence

Fractievoorzitter Marie-José Luttikholt zei verrast te zijn door het nieuws over de verhoging. De raad zou daarover niet geïnformeerd zou zijn. Luttikholt wil weten hoe dat kan en waarom het college het standpunt van de raad nog niet heeft opgehaald en vervolgens ook met die boodschap bij Twence aan tafel kan zitten. Ook Han Daals van BurgerBelangen vindt de tarievenstijging voor GFT zeer ongewenst voor de afvaltarieven in Hengelo en wil weten of het college het daarmee eens is.

Wethouder Gerard Gerrits vond dat berichten in de media wat te vroeg waren. Gerrits vertelde dat hij de agendastukken van Twence pas in de bus kreeg, toen het bericht over een mogelijke stijging van GFT-tarieven al in de krant stond. ”Wat er in de krant staat, is niet altijd de waarheid. Het ligt wat genuanceerder.” De wethouder zei op korte termijn zeker in gesprek te willen met de raad. “Er is echt wel meer uitleg nodig dan nu hier het verhaal ongenuanceerd neerleggen. Als vertegenwoordiger van aandeelhouder gemeente Hengelo probeer ik uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen."

icon_main_quote_red_glyph

“Er is echt wel meer uitleg nodig dan nu hier het verhaal ongenuanceerd neerleggen"

Wethouder Gerard Gerrits

De gemeente Hengelo is mede-aandeelhouder van Twence en heeft 105.681 aandelen die een indicatieve marktwaarde vertegenwoordigen van 17,2 miljoen euro. Hiertegenover staat een jaarlijks dividenduitkering, waarvan een structureel bedrag van 482.000 euro verwerkt wordt in de afvalbegroting. Een verhoging van de afvaltarieven zal komende dinsdag worden besproken in een extra politieke markt. Dan moet blijken met welke boodschap de Hengelose raad de wethouder op pad stuurt naar de aandeelhoudersvergadering van Twence. Een verhoging van de afvaltarieven door Twence zal onherroepelijk een doorberekening van de kosten aan de inwoners betekenen.

icon_main_info_white_glyph

Bovenstaande vragen zijn slechts een selectie uit het aantal vragen die afgelopen maand werden gesteld. Weten welke vragen nog meer aan bod kwamen? Kijk voor een actueel overzicht op de website van de gemeente Hengelo.

* Bron van dit artikel is het openbare register met raadsvragen op de website van de gemeente Hengelo.
* Laatste peildatum artikel 31 maart 2021.


Hebben we schriftelijke vraag gemist? Mail naar hengelo@1twente.nl.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.