Enschede

VIDEO | Pinkeltjesplein in Stadsveld: klaar voor onder water

Veel water stroomt er nog niet in het al aangelegde deel van de Stadsbeek in de B.W. ter Kuilestraat. Het is ook moeilijk voor te stellen dat diezelfde beek buiten de oevers treedt en het nieuwe Pinkeltjesplein onder water zet. Let wel: dat is de bedoeling van het innovatieve waterplein in Stadsveld.

456581 pinkeltjesplein
Henk ten Harkel | 1Twente

De volgende stap moet gezet worden in de aanleg van de Stadsbeek die straks van het Wooldrikspark dwars door de stad naar de Bruggertstraat loopt. Het deel Bruggerstraat, Rembrandtlaan, B.W. ter Kuilestraat inclusief bruggetjes is klaar. Wat volgt is de aanleg van de beek in de Elfrinksweg tot de Pathmossingel.

Pinkeltje
In dat langgerekte waterlint is het Pinkeltjesplein opgenomen. Voorheen de plek waar de kinderen uit de wijk naar kleuterschool Pinkeltje gingen. De waterontwerpers van de gemeente met toverden het groezelige groenplekje in de wijk om tot een waterspeelplek met een beek, speeltoestellen en zitplekken.

Het pleintje is nog niet aangekleed met overdadig groen, maar behalve die aankleding is de waterspeelplek klaar voor gebruik.

Behalve de gemeente droegen het Waterschap, de Provincie en Europa in de vorm van het zogeheten Catchproject bij aan de totstandkoming van het Pinkeltjesplein.

Wateroverlast
De aanleg van de Stadsbeek en Pinkeltjesplein is het antwoord op de wateroverlast in Enschede. Vooral bij excessieve buiten en langdurig natte perioden hebben bijvoorbeeld de inwoners van Pathmos en Stadsveld last van water onder hun huizen. Door de afwatering via de beek te regelen, drainagebuien in de belendende straten te leggen en dat water ook op de beek te lozen wordt de overlast in de wijken sterk verminderd.

Regenwater afkoppelen
De wijkbewoners krijgen ook een taak als ze dat willen. Voorwaarde voor goede werking van het nieuwe watersysteem is afkoppeling van het regenwater dat op de daken valt van het riool. Dat moet op een of andere manier in de tuinen worden opgevangen of naar de beek worden geleid. âDat betekent onder andere gebruik van regentonnen en ontharding van de tuinenâ, zegt projectleider Sylvia Schot. De gemeentelijke deskundigen gaan daarover in gesprek in eerste instantie met de bewoners die aan de beek wonen.