Enschede

VIDEO | Peter-Paul Verbeek: “Beleid baseren op ethische afwegingen”

De coronacrisis is geen vrijbrief voor verregaande maatregelen maar een ultieme testcase voor alle kaders die we hebben bedacht voor een balans tussen vrijheid en veiligheid. Dat stelde Peter-Paul Verbeek, hoogleraars techniekfilosofie aan de UT, afgelopen vrijdag in 1Twente Vandaag.

457086 HKEB7445
Ernst Bergboer | 1Twente

Nu de acute crisis voorbij is en de situatie lijkt te stabiliseren, vragen steeds meer mensen zich af hoe de wereld er na corona uit gaat zien. Zou moeten zien, misschien. Ook beleids- en opiniemakers. In de komende weken verkennen wij in 1Twente Vandaag die vraag met denkers en doeners. De vraag die Verbeek in deze dagen het meest bezig houdt is precies deze: âWat voor wereld ontwaakt er na deze crisis?â

Benieuwd wat we hiervan leren
âDat waarvan we zeiden dat het helemaal niet kon, de economie stilzetten omwille van het milieu bijvoorbeeld, kan dus toch. Alles staat stil. Dus ik ben heel benieuwd wat we hier van gaan leren. Daar zitten de echte ethische vragen wat mij betreft.â

Ultieme testcase
Verbeek ziet geen tegenstellingen, maar pleit voor balans. Voor hem gaat het, bijvoorbeeld als het om het gebruik van apps en data gaat, niet om privacy of veiligheid maar om beide. âDit is de ultieme testcase voor al die kaders die we hebben bedacht, met aan de ene kant vrijheid en aan de andere veiligheid.â

Verbeek vindt dat we voorzichtig moeten zijn met de apps, waar het nu over gaat, maar ook dat technologie nodig is om door een crisis als deze heen te komen. âWe staan machteloos. Het enige dat we kunnen doen is voorkomen dat de ICâs overstromen. Daar is technologie voor nodig.â Vraag is, volgens Verbeek, niet of maar hoe je die technologie inzet. âDeze apps volgen mensen. Wat je niet wilt is dat overheden ermee aan de haal gaan en dat we een soort surveillancestaat gaan krijgen waarin een groen of rood scherm op je mobiel bepaalt of je wel of niet de straat op mag of, erger nog, dat bedrijven dat gaan bepalen. Het gaat om het evenwicht.â

Beleid baseren op ethische afwegingen
Zijn belangrijkste advies aan overheden op dit moment is om beleid niet alleen op wetenschappelijke feiten te baseren, maar ook op ethische afwegingen. âHet is nu heel voor de hand liggend om dokters te laten bepalen wat we doen, maar dat is maar een kant van het spectrum. Dan wordt overleven de enige waarde die telt. Maar er zijn er meer die een rol spelen, niet alleen economie maar ook solidariteit, de manier waarop we met elkaar omgaan en voor elkaar kunnen zorgen.â
Hieronder vind je de registratie van het hele gesprek met Peter-Paul Verbeek.
Beeld: Ernst Bergboer, © 1Twente