Enschede

Hoe vervuild is deze grond op Twente Airport?

Vrachtwagens verplaatsen mogelijk vervuilde grond van de ene naar de andere kant van Airport Twente. Dat moet onmiddellijk stoppen, vindt landschapsorganisatie Stichting Lonneker Land. Desnoods via de rechtbank.

458610 vliegbasis 2
Wilco Louwes | Tubantia

Al sinds november wordt er grond aangevoerd vanaf het aan de noordzijde gelegen industrieterrein Technology Base Twente naar een weiland bij evenementenlocatie De Strip, ten zuidoosten van de startbaan. Stichting Lonneker Land is bang voor verontreiniging en onherstelbare schade aan de natuur, maar is door de gemeente in de wachtkamer gezet.

Stichting wil geen zware metalen in grondwater
De zorgen van Lonneker Land worden gevoed doordat zij er zelf achter moest komen dat er een gronddepot op de luchthaven was opgeworpen. Een vergunning is er niet voor verleend. âWe denken dat het gronddepot niet in het bestemmingsplan pastâ, zegt stichtingsvoorzitter Hans Wallinga.

âHet is bekend dat er zware metalen in de gronden van een deel van de voormalige vliegbasis zitten. Het gronddepot ligt stroomopwaarts, dichtbij een nieuw natuurgebied. We zijn bang dat het oppervlaktewater en het grondwater vervuild raken en via de beken in het naastliggende natuurgebied of het lagergelegen Natura 2000-gebied Lonnekermeer belanden. Dat zou de natuur onherstelbaar kunnen beschadigen.â

Half jaar wachten op antwoorden

Wallinga diende eind februari namens Stichting Lonneker Land een lijst met vragen en een handhavingsverzoek in bij de gemeente Enschede, in de hoop dat hun zorgen snel uit de lucht genomen konden worden. Maar tot zijn verbazing verlengde het college de beantwoordingstermijn tot 15 augustus, een half jaar na het versturen van de brief dus. De extra tijd is nodig vanwege de complexheid van de zaak en om te kunnen overleggen met externe partijen.

Wallinga snapt er niets van. âAls deze werkzaamheden geen risico op vervuiling hebben en de gemeente heeft haar huiswerk gedaan, dan kunnen ze toch direct aantonen dat het goed zit?â

Ondertussen lijken de grondtransporten gewoon door te gaan. Stichting Lonneker Land wil dat de werkzaamheden per direct worden stilgelegd. Als er volgende week nog geen gehoor is gegeven aan die oproep of de gemeente niet kan onderbouwen dat het gronddepot legaal en zonder risico is, wil de stichting het via de rechtbank af te dwingen.

Grond komt van aanleg van vliegtuigparkeerplaatsen

Een woordvoerder van Technology Base Twente zegt dat het grondverzet nodig is vanwege diverse werkzaamheden op het industrieterrein. Er worden vijf parkeerplaatsen voor vliegtuigen aangelegd, maar er is onlangs ook gewerkt aan nutsvoorzieningen. Voor het gronddepot zou geen vergunning nodig zijn, omdat de locatie daarvoor in een grondbeheerplan uit 2011 is aangewezen. In dat omvangrijke document staat overigens dat bij grondverplaatsing van het noordelijke naar het zuidelijke luchthavengebied (zoals nu het geval is) aanvullend onderzoek is vereist.

Het is nog onduidelijk in hoeverre dat bodemonderzoek heeft plaatsgehad. Voor inhoudelijke vragen verwijst Technology Base Twente door naar de gemeente Enschede. Die is saillant genoeg behalve het bevoegd gezag en de handhaver ook de uitvoerder van de grondwerkzaamheden. Het industrieterrein op de luchthaven is immers gedeeld eigendom van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel.

Potentiële grondopslag tot 90.000 kuub
Al met al genoeg aanleiding voor de lokale SP-fractie om een lijst met vragen voor te leggen aan het college. Met name de dubbelrol van de gemeente in relatie tot het verlengen van de beslistermijn op het handhavingsverzoek van Stichting Lonneker Land wekt argwaan bij fractievoorzitter Annelies Futselaar. âWe zijn nooit in enige vorm over deze werkzaamheden geïnformeerdâ, zegt ze. âDaarom willen we nu weten wat het belang is van de Technology Base bij het grondverzet en waarom deze grond niet op het eigen terrein kan worden opgeslagen.â

De SP heeft aanwijzingen dat er tot 90.000 kuub in het gronddepot opgeslagen zou kunnen worden. Dat is alsof het voetbalveld in de Grolsch Veste onder een 12 meter hoge laag grond wordt bedolven. Futselaar wil van het college weten in hoeverre het grondbeheerplan uit 2011 nog voldoet aan de huidige milieu-eisen.

Gemeente: geen gevaar voor vervuiling
De gemeente kan lopende het handhavingsverzoek van Stichting Lonneker Land inhoudelijk niet veel zeggen over het gronddepot. Volgens de gemeente is er geen mogelijk gevaar van grondwater- of bodemvervuiling en wordt voldaan aan de eisen uit het bodembeheerplan. Uitspoeling vanuit de grondopslag wordt gemonitord.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Annina Romita
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.