Enschede

12,5 miljoen voor duurzame huizen en aardgasvrije wijken in Twente

De provincie Overijssel investeert 12,5 miljoen euro in duurzame energie. Het geld gaat onder meer naar het verduurzamen van huizen en bedrijven en naar aardgasvrije wijken in Twente.

459640 solar panel array 1591358 1280
Kelly Adams | Tubantia

In totaal wil de provincie de komende periode 20 miljoen euro uittrekken voor de energietransitie. Daar komt nu eerst 12,5 miljoen euro van beschikbaar. Inwoners en ondernemers moeten er direct gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld als zij hun huis willen verduurzamen.

Warmtenetprojecten vervullen een grote rol in de investering. Ongeveer 40 procent van de energie in Overijssel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Er lopen in Overijssel nu 18 projecten om die warmte op een duurzame manier op te wekken.

Aardgasvrije wijkOm dit te ondersteunen trekt de provincie 7 van de 12,5 miljoen euro uit voor het warmtenet. Een deel daarvan komt ten goede aan aardgasvrije wijken in Twente. Aardgas verdwijnt, huizen worden aangesloten op restwarmte, bijvoorbeeld van de industrie.

Te weinig duurzame energieMet de miljoeneninvestering wil de provincie het gebruik van duurzame energie versnellen. In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel ongeveer 8,2 procent. Dat zou in 2023 al 20 procent moeten zijn, maar uit een evaluatie blijkt dat dit met het huidige beleid niet gehaald wordt.

Ook met de nieuwe investering wordt die 20 procent waarschijnlijk niet gehaald, maar het provinciebestuur zegt wel een kwalitatieve vooruitgang te zien. Hiermee moeten de klimaatdoelen van 2030 alsnog gehaald worden.

âGeld liever naar ondernemersâProvinciale Staten ging woensdagavond akkoord met de investering, hoewel partijen als Forum voor Democratie, Partij voor de Toekomst en PVV liever hadden gezien dat het geld besteed wordt aan ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis.

Zonnepanelen op het dakIn opdracht van Forum voor Democratie komt er wel een zogenaamde taskforce, die ervoor moet zorgen dat er meer zonnepanelen op daken komen. De provincie heeft als beleid dat zonnepanelen bij voorkeur eerst op daken komen, voordat wordt gekeken naar een locatie op de grond, zoals landbouwgrond. De taskforce moet daarbij helpen en problemen oplossen die de plaatsing van zonnepanelen op het dak in de weg staan.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. foto: Pixabay
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.