Corona in Twente

Driehonderdzestig prikken per uur

Het coronavirus moet bezworen, liefst zo snel mogelijk. De GGD Twente schroeft de vaccinatiecapaciteit op. Maandag opent een nieuwe, grote priklocatie in de Enschedese Expo-hallen, tussen de ijsbaan en de Grolsch Veste.

Enschede had al een vaccinatielocatie op het universiteitsterrein, maar die wordt verplaatst. Op de nieuwe plek kunnen driehonderdzestig vaccinaties per uur worden ‘gezet’. Dat zijn er bijna drieduizend op een normale werkdag.

Alarmerende cijfers

Dat is nodig, zo stelt de GGD. In de wekelijkse persconferentie van de Veiligheidsregio klonken donderdagmiddag alarmerende berichten. De echo van de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen van afgelopen dinsdag. De besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnamen stijgen. In Twente wat minder hard dan in de rest van het land, maar ook hier klonk de boodschap van de Veiligheidsregio opmerkelijk minder vrolijk dan vorige week.

Dat het aantal besmettingen stijgt, is niet zo verwonderlijk. Er wordt aanmerkelijk meer getest, en als je meer test dan vindt je ook meer. Maar bij die testen blijkt dat ook het aantal mensen dat daadwerkelijk besmet is toeneemt. Vorige week ging dat nog om ruim vijf procent van de mensen die zich lieten testen, deze week ligt dat een procent hoger. Ook als het om onze regio gaat, is de keus om de maatregelen nog niet te versoepelen gerechtvaardigd, zo werd gesteld.

Perspectief

“We begrijpen heel goed dat u baalt”, zei burgemeester van Rijssen-Holten Auke Hofland, tevens plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio. “Maar de situatie is enorm verslechterd.” Hofland stelde dat een groot deel van de Twentenaren zich aan de maatregelen houdt, maar wees tevens op onderzoek waaruit blijkt dat vijftien procent van de mensen die klachten ervaren toch gewoon gaat werken. Dertig procent van hen doet desondanks boodschappen. “We hebben perspectief nodig, maar het zit voor een groot deel in ons eigen gedrag.”

Op de vraag of het voorbeeld van ministers die zich wel laten testen maar in afwachting van de uitslag wel gewoon aan het werk gaan helpt bij die oproep, bleef ook hij het antwoord schuldig. “Wij kunnen moeilijk oordelen over wat er in Den Haag gebeurt, het gaat erom wat wij in Twente doen."

Grenswaarden

Als het om dat perspectief gaat, vindt Hofland dat het kabinet zou mogen aangeven wanneer versoepelingen wel kunnen. Hij doelde daarmee niet op een datum, maar op cijfers. “Dan kunnen burgers dat zelf ook in de gaten houden.” Als voorbeeld noemde hij het zogenaamde ‘reproductiegetal’, dat aangeeft hoeveel mensen worden besmet door iemand die het virus heeft, en het aantal IC-opnamen. Zakken dat soort cijfers onder een bepaalde waarde, dan zou versoepeling mogelijk zijn.

In zijn voorbeeld noemde Hofland een reproductiegetal van 0,9 - dat wil zeggen dat een besmet persoon minder dan een ander besmet - en vierhonderd covid-patiënten op de Nederlandse IC’s. Nu liggen die getallen hoger. Iemand die covid heeft besmet gemiddeld 1,11 anderen en er liggen 625 mensen met corona op IC-afdelingen.

De beschikbaarheid van vaccins

Vaccinaties moeten soelaas gaan bieden. In verzorgings- en verpleeghuizen, waar vrijwel alle bewoners en personeelsleden zijn gevaccineerd, komen nauwelijks meer coronagevallen voor. Wat dat betreft is de Veiligheidsregio blij met een fors toegenomen bereidheid dat vaccin toegediend te krijgen. Uit tweemaandelijks onderzoek blijkt dat in december nog ruim de helft van de bevolking een prik wilde, nu is dat ruim tachtig procent.

Anne Marie Kok Ernst Bergboer
Anne-Marie Kok, hoofd vaccinaties GGD Twente, op de nieuwe locatie in Enschede © Ernst Bergboer

Of die nieuwe, veel grotere, priklocatie in Enschede daarin een belangrijke rol kan spelen hangt vooral af van het aantal beschikbare vaccins. Met de aanvoer van dit moment, zijn de landelijke GGD’s in vier uur uitgeprikt. Op dit moment zijn voorstellen om vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week door te prikken verre van realistisch. In Enschede worden er maandag vierhonderd zorgmedewerkers gevaccineerd. Daarna is het de beurt aan de laatsten uit de groep tachtigplussers, voordat zeventigers worden opgeroepen.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.