Nijverheid Aardgasvrij

'Wij hebben gevoel dat gemeente warmtenet er door wil drukken'

De leden van de warmtecommissie van de Nijverheid willen wijkgenoten binnenkort informeren over hoe de wijk op termijn het beste aan de klimaatdoelstellingen kan voldoen. En da's volgens hen niet door aanleg van een warmtenet in de wijk, zoals de gemeente voor ogen heeft.

Tonny noordman nijverheid dorastraat nibag
Tonny Noordman (links) is lid van de warmtecommissie. Hier kijkt hij met een energiedeskundige naar hoe het is gesteld met de isolatie van zijn woning. © 1Twente

'Per saldo is de bewoner 470 euro duurder uit'

Tonny Noordman is lid van de warmtecommissie, onderdeel van het BewonersOverleg Nijverheid (BON). Hij vindt dat het allemaal te lang duurt en dat de gemeente teveel stuurt richting één alternatief voor aardgasvrij, namelijk aansluiting op een warmtenet. "We zijn nu al 2,5 jaar in overleg, maar het schiet niet op. Er ligt een businesscase die volgens ons niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: aansluiting op het warmtenet kost de gemiddelde bewoner 300 euro extra per jaar, terwijl met óns voorstel, een systeem met hybride warmtepompen, de gemiddelde bewoner juist 170 euro goedkoper uit is. Per saldo scheelt dat dus 470 euro op jaarbasis."

Deze berekeningen staan op gespannen voet met uitspraken van wethouder Claudio Bruggink 'dat het alternatief voor aardgas in de Nijverheid de bewoners niets mag kosten'. Noordman is daar in elk geval niet gerust op.

'Ons plan is een tussenoplossing'

In september 2018 kreeg Hengelo 4,25 miljoen van het Rijk om een begin te maken met het aardgasvrij maken van de wijk de Nijverheid. Dat geld ligt nog altijd op de plank. Noordman: "Ons plan is maar een tussenoplossing. Je hebt met hybride warmtepompen nog steeds aardgas nodig, maar je bespaart al wel 50%. Daarmee zorg je ervoor dat je in 2030 al fors bijdraagt aan de CO2-reductie, zoals wereldwijd is afgesproken. En daarná zijn nieuwe technieken zoals waterstof hopelijk zover ontwikkeld, dat je verder kunt reduceren richting nul procent CO2-uitstoot in 2050."

icon_main_info_white_glyph

Bijeenkomsten

De warmtecommissie wil dit voorjaar coronaproof bijeenkomsten houden voor maximaal 30 mensen tegelijkertijd, om de bewoners haar kant van het verhaal te vertellen. Daarvoor zullen ook deskundigen uitgenodigd worden. Tonny Noordman: "We willen alleen voorlichten, zodat de bewoners zelf een afgewogen mening kunnen vormen."

'Wij zijn niet tegen het warmtenet'

Noordman: "De wethouder zegt steeds: 'Nouryon (voorheen Akzo Nobel, red.) ligt in onze achtertuin; we kunnen die restwarmte niet ongebruikt laten', maar ik vind dat het niet ten koste mag gaan van de bewoners. Wij zijn ook niet tegen het warmtenet, maar gebruik het op bedrijventerreinen en voor nieuwbouw, waar de straten nog aangelegd moeten worden. In De Nijverheid moeten straks alle straten worden opgebroken. Wat kost dat wel niet?"

De warmtecommissie wil graag met de gemeente in overleg blijven, maar wil daarnaast haar eigen verhaal vertellen. "De gemeente verwijt ons dat we zelf informatie naar buiten brengen zonder overleg vooraf, maar de gemeente doet hetzelfde. Onlangs nog weer in een vlog van Tijs Jagers. Daarin mag Remko Cremers namens de gemeente zijn verhaal doen. Waarom mogen wij dat dan niet?"

icon_main_info_white_glyph

Remko Cremers: 'Er is nog helemaal geen business case'

Namens de gemeente laat Remko Cremers weten dat er 'nog aan de business case wordt gewerkt'. "Alle bedragen die daarin staan zijn voorlopig. Over het compleet en definitief maken hiervan hebben we met het BON en wijkcomité ’t Genseler afspraken gemaakt. Wanneer de business case definitief is, vertalen we het naar een leesbaar verhaal en gaan we er als projectorganisatie mee naar buiten", aldus Cremers.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.