Hengeloos Peil

'Bevriezen van de huren heeft een averechts effect'

Welbions heeft als belangrijkste taak om woningen te bouwen en te beheren voor mensen met een smalle beurs, zeg maar een groot deel van de achterban van de SP. Daarom nodigden we in Hengeloos Peil, toen we het over de woningmarkt wilden hebben, behalve bestuurder Harro Eppingo van Welbions ook SP-raadslid Vincent Mulder uit. Dat werd een pittig gesprek tussen twee mannen, die zeiden hetzelfde voor ogen te hebben, maar verschilden van visie hóe daar te komen.

Bevriezing huurprijzen

Neem de bevriezing van de huurprijzen dit jaar. De Tweede Kamer heeft dit besloten, omdat veel huurders er door de crisis financieel op achteruit gaan. Mulder en zijn partij hebben er voor gestreden, maar Eppinga is er niet blij mee: "Als je de huurders tegemoet wilt komen, doe dan iets aan de inkomstenkant, niet aan de kostenkant. De overheid moet mensen compenseren. Nu de huurprijs niet omhoog gaat, gaat de huurtoeslag ook niet omhoog. Het netto-effect voor de huurder is nul. Het zou beter zijn wanneer er vanuit de overheid iets werd gedaan aan het inkomen van deze huurders." Mulder, die met z'n partij deel uitmaakt van de coalitie, daarover: "Wij compenseren als gemeente de huurders die in de bijstand zitten al, maar dat is niet genoeg."

'We hebben geen geld en geen grond'

Op de vraag of Eppinga verwacht dat de vraag naar goedkope huurwoningen als gevolg van de crisis gaat stijgen, antwoordt hij: "Dat zou kunnen, maar we kunnen niet zomaar bouwen. We hebben geen geen geld en geen grond." Mulder: "Je zou wél de huur kunnen verlagen voor de huurders van de iets duurdere huurwoningen." Eppinga: "Dat instrument gebruiken we al." Mulder: "Ik wil dat graag vastgelegd zien." Eppinga: "Maar daar gaat de gemeente helemaal niet over..."

icon_main_info_white_glyph

Wat mogen Hengelo en Welbions van elkaar verlangen?

In de woonvisie van een gemeente wordt het gemeentelijk beleid over wonen vormgegeven. In de prestatieafspraken staan concrete afspraken over doelstellingen. Prestatieafspraken gaan bijvoorbeeld over het aantal huurwoningen dat geschikt is voor ouderen en gehandicapten, de betaalbaarheid daarvan en nieuwbouw- en herstructureringsplannen. Harro Eppinga: "Welbions, gemeente Hengelo en de huurders (verenigd binnen Ookbions, red.) zijn gelijkwaardige partners. Elk van deze drie doet jaarlijks vóór 1 juli een 'bod op de woonvisie', zoals dat heet. Je omschrijft daarin wat je gaat doen voor de doelgroep en wat je daarvoor nodig hebt van de andere twee partijen."

'Geen deuk in een pakje boter'

De wooncorporatie heeft als taak te zorgen voor voldoende beschikbare woningen voor mensen met een smalle beurs, maar die taak staat onder druk door oplopende kosten. Zo draagt Welbions jaarlijks 10 miljoen euro af aan heffingen aan het Rijk en wordt vanaf volgend jaar de vennootschapsbelasting voor wooncorporaties ingevoerd. Dat kost de stichting nog eens 5 tot 6 miljoen euro per jaar. Er staat voor Welbions noch de huurders niets tegenover deze kosten.

Vincent Mulder snapt dat Harro Eppinga in een lastig parket zit, maar vindt dat de Welbionsbestuurder tegelijkertijd best wat meer met de vuist op tafel mag slaan. "Ik heb het je voorganger Harry Rupert ook regelmatig voorgesteld: laten we samen met Hengelose huurders met de bus naar Den Haag gaan om ons punten kracht bij te zetten." Eppinga: "We moeten ons eerst beter verenigingen. Wooncorporaties, maar ook colleges van B en W uit de regio. Stuur brieven naar de Tweede Kamer. Met alleen Hengeloërs slaan we geen deuk in een pakje boter."

icon_main_quote_red_glyph

"Laten we samen met de politiek kijken wat acceptabel is, in plaats van vast te houden aan dat getal van 3.200."

Harro Eppinga, directeur-bestuurder Welbions

'Wachttijd in plaats van aantal'

Volgens Vincent Mulder en zijn partij moet Welbions een vast aantal woningen beschikbaar houden voor mensen met de laagste inkomens. "In 2016 waren dat er nog 3.200. Dat aantal is in vijf jaar tijd gezakt naar 2.800. We willen dat Welbions een aantal noemt en daar een handtekening onder zet."

Eppinga wil liever naar een model waarin de wachttijd leidend is: "Spreek een maximale wachttijd af in plaats van een aantal woningen. Laten we samen met de politiek kijken wat acceptabel is, in plaats van vast te houden aan dat getal van 3.200." Mulder: "Oh, maar dat aantal is voor mij niet heilig, hoor." Eppinga lacht: "Kijk, dat is een mooi begin."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.