Hengelo
Politiek
Video
Radio

Gemeente verkleint zoekgebieden duurzame energie

De afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers uit Hengelo hun mening kunnen geven over de plekken die zijn aangewezen voor de opwek van duurzame energie. Dit in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Onderzoeksbureau Bos & van Rijn dat dit proces begeleidt, gaat nu verder de diepte in. Wat zijn de beste plekken in Hengelo om windmolens neer te zetten en zonneparken aan te leggen? Ineke Nijhuis, procesregisseur Duurzaamheid van de gemeente Hengelo, gaf donderdag 18 maart uitleg bij 1Twente Vandaag over dit delicate proces.

Bewoners voedden Bos & van Rijn

“Afgelopen najaar heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Hengelo’s Buiten vastgesteld. Daarin zijn de zoekgebieden aangewezen, waar duurzame energie opgewekt kan worden”, aldus Ineke Nijhuis. “In november en december zijn de inwoners van Hengelo daarover geïnformeerd. Vervolgens hebben ze in december en januari mee kunnen praten via digitale energiemarkten, spreekuren in het stadhuis en online vervolggesprekken en met die input gaat Bos & van Rijn nu aan de slag.”

‘Wat kan het landschap aan?’

De Hengeloërs hebben aangegeven dat éérst gekeken moet worden naar de mogelijkheden om zonnepanelen op daken te leggen. Daarna moet gekeken worden naar de aanleg van zonnevelden op bedrijventerreinen en langs de A1 en de A35. Nijhuis: “Het voordeel van de aanleg langs snelwegen is dat daar vaak al infrastructuur aanwezig is in de vorm van bijvoorbeeld hoogspanningsmasten. Het gaat erom: wat kan het landschap aan en wat zijn de nadelige ecologische effecten van deze velden?”

icon_main_quote_red_glyph

"Het gaat erom: wat kan het landschap aan en wat zijn de nadelige ecologische effecten van deze velden?"

Ineke Nijhuis, gemeente Hengelo

‘Kerncentrale geen optie’

Naar andere duurzame energiebronnen wordt niet gekeken, bezweert Nijhuis. “We kijken niet naar een kleine kerncentrales ofzo. We willen de gestelde doelen in 2030 halen en het bouwen van een kerncentrale kost meer dan 10 jaar. Daarbij gaan gemeentes daar niet over, maar de Tweede Kamer.” Overigens hoeft Hengelo niet alle duurzame doelen te halen met alleen zon en wind. Een klein deel wordt nu al verdiend met restwarmte van Twence en door Waterschap Vechtstromen met in elektriciteit omgezet biogas.

icon_main_info_white_glyph

Wat en wanneer?

In mei of juni stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp omgevingsprogramma vast en legt het voor aan de samenleving. Inwoners kunnen dan weer meepraten en hun ideeën delen. Daarnaast gaat Hengelo in gesprek met grondeigenaren, pachters en bewonersorganisaties, ook buiten de gemeente. In juli en augustus verwerkt de gemeente de reacties en ideeën in het omgevingsprogramma over het duurzaam opwekken van energie in Hengelo en in september of oktober neemt het college een besluit over het omgevingsprogramma, dat voor het einde van 2021 aan de raad wordt voorgelegd.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.