Enschede
Politiek
Sport
Video

Zorgen over sportklimaat in Enschede

De sportsector in de grootste stad van Twente maakt zich zorgen. Per april worden diverse adviesraden samengevoegd, waaronder de Sportadviesraad, en de sector vreest dat haar positie daarmee ernstig wordt verzwakt. Maandag vergaderde de gemeenteraad over die samenvoeging.

Idee achter de fusie is de versterking van samenwerking, een betere afstemming van plannen en daarmee een betere ondersteuning van inwoners. Nu staan de adviesorganen over bijstand, Wmo, integratie en burgerschap en sport nog op zichzelf. Met ingang van 1 april worden die raden opgeheven en komt er een nieuwe raad voor in de plaats: de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS).

Overlap

De vier huidige raden houden zich alle bezig met het welzijn van inwoners. Vaak gaat dat om inwoners voor wie extra voorzieningen nodig zijn om volwaardig mee te kunnen doen met de rest van de samenleving. Er is dan ook overlap tussen werkvelden, plannen en belangen. Lidmaatschap van een sportclub, bijvoorbeeld, kan veel betekenen voor het welzijn van Wmo’ers, iemand met een bijstandsuitkering vindt er mogelijk een plek waar hij iets kan betekenen en het kan een heel natuurlijke manier zijn om de taal te leren en mensen te leren kennen.

Welzijn, maar ook topsport

Precies daar zien leden van de Sportadviesraad het fout gaan bij een fusie. Sport, zo betogen zij, is veel meer dan welzijn. Voorzitter Marlou ter Laak, een van de twee insprekers bij de raadsbijeenkomst, maakte het onderscheid tussen sport als middel en sport als doen. Anders gezegd: sport kan ontspanning zijn, een uitlaatklep of een manier om gezonder te leven; maar bij serieuze sportbeoefening gaat het om prestaties. Daarnaast zijn er talloze mensen die zelf een sport beoefenen, en niet in verenigingsverband. De Sportadviesraad houdt zich ook bezig met topsportbeleid en de belangen van individuele sportbeoefenaars.

icon_main_quote_red_glyph

“Jullie passen hier niet in”

Kwartiermaker Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS)

Ter Laak: “We zien het belang van sport bij welzijn en aan dat onderdeel in die nieuwe BAS dragen we graag bij. Maar voor het overige is sport een vreemde eend in die bijt.” Die BAS buigt zich alleen over vraagstukken die met welzijn te maken hebben. Ter Laak, maar ook Harry Dost en Herman Rotting - lid en voormalig lid van de Sportadviesraad - zien de aandacht voor topsport en talentontwikkeling verdwijnen. “Wil je een goed topsportklimaat, dan moet je zorgen dat de faciliteiten over de hele linie op orde zijn”, zei Dost bij 1Twente Vandaag.

Volgens zowel Dost als voorzitter Ter Laak is daar in Enschede nog een wereld te winnen. En binnen de kaders van de BAS gaat dat volgens hen niet lukken.

Vreemde eend in de bijt

In 2019 is onderzoek gedaan naar de voordelen en de risico’s van opheffing van de vier bestaande adviesraden en de instelling van een nieuwe, brede bewonersadviesraad. Uit dat onderzoek blijkt, zo stelde Ter Laak, dat de agenda in de BAS voor nog maar tien procent over sport zal gaan. “En dan nog alleen sport als middel, dat welzijnsaspect. Dat is veel te weinig.” Aanbeveling na dat onderzoek was dan ook om de Sportadviesraad als zelfstandig orgaan te laten bestaan. De Sportadviesraad is dan ook niet betrokken geweest bij de aanloop naar de vorming van die nieuwe BAS.

Sport Ernst Bergboer
Harry Dost: "Voor een goed topsportklimaat, moeten de voorzieningen over de hele linie op orde zijn" © Ernst Bergboer

Niet betrokken

De kwartiermaker voor die BAS vond dat de Sportadviesraad niet in het concept voor de BAS paste. “We zijn naar een tweetal eerste bijeenkomsten geweest”, zei Ter Laak in de raadsbijeenkomst, “maar daarna niet meer.” Wethouder Arjan Kampman, onder wiens verantwoordelijkheid de BAS straks valt, liet er maandag geen onduidelijkheid over bestaan: de Sportadviesraad wordt opgeheven, net als de andere raden.

Hoe het verder moet met de aandacht voor het bredere sportklimaat in de stad, is donderdagavond onderwerp van gesprek tussen de nog even bestaand Sportraad en sportwethouder Niels van den Berg.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.