Zaak Ardesch

Nationale Ombudsman onderzoekt zaak Ardesch

Ondernemer Gertjan Ardesch heeft zijn geschil met de gemeente Enschede voorgelegd aan de nationale ombudsman. De ombudsman, die in 2018 ook betrokken was, bekijkt de zaak opnieuw en neemt daarbij de aanvullende informatie mee. Aanleiding voor de stap van Ardesch was onder meer een mislukte poging om ontbrekende informatie in zijn dossier alsnog te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat de Enschedese ondernemer de stap naar de ombudsman maakt. Dat deed hij ook 2018, nadat de gemeente de rechtszaak tegen hem startte. De nationale ombudsman bemoeit zich weliswaar niet met juridische geschillen, maar kan tijdens een rechtszaak wel een oordeel vellen over gedragingen van een partij. In dit geval nam hij de zaak niet verder in behandeling omdat de door Ardesch gewraakte gedragingen van de gemeente te zeer samenhingen met het juridische geschil. Of die gedragingen kwalijk waren of niet, hing af van de vraag of de gemeente gelijk had of niet.

icon_main_quote_red_glyph

"Alle echt belangrijke informatie is zwartgemaakt"

Gertjan Ardesch in 1Twente Vandaag

Rechter stelde Ardesch in het gelijk

Ardesch won die rechtszaak. De rechter stelde hem op vrijwel alle voorgelegde punten in het gelijk. Hij moest de gemeente wel een achterstallige huursom betalen. Ardesch had geweigerd te betalen omdat hij het niet eens was met de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag. De rechter oordeelde dat die huursom inderdaad te hoog was, maar legde hem wel de wettelijk verplichte boete op voor betalingsweigering. Die vordering van de gemeente op Ardesch staat nog altijd open; de ondernemer was na afloop van de rechtsgang zo goed als failliet.

Gertjan Ardesch 2 Ernst Bergboer
Gertjan Ardesch stapte naar de nationale ombudsman © Ernst Bergboer

Zwartgelakt

Ardesch heeft naast die schuld met een tweede bedrijf ook nog een vordering op de gemeente. Ook over die vordering bestaat een geschil, waar beide partijen vooralsnog niet uitkomen. Om zijn zaak te kunnen behartigen heeft de ondernemer zij dossier bij de gemeente opgevraagd en ook gekregen. In dat dossier ontbrak een aantal e-mails van de gemeenteadvocaat aan de gemeentelijke klachtencommissaris, die aanspreekpunt was voor de nationale ombudsman, die de gemeente vragen had gesteld. In de beantwoording van die vragen heeft de gemeente op een aantal punten een onjuiste voorstelling van zaken gegeven.

Ardesch probeerde onlangs middels een Wob-verzoek die e-mails van de gemeenteadvocaat aan de klachtencommissaris alsnog boven water te krijgen. Dat informatieverzoek werd gehonoreerd, maar in de geleverde documenten zijn alle mails van de gemeenteadvocaat volledig zwartgelakt.

icon_main_info_white_glyph

Wob-verzoek

Een Wob-verzoek is een formeel informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur. Idee is dat zoveel mogelijk informatie over beslissingen van de regering en stadsbesturen openbaar moet zijn - de overheid moet transparant zijn. Voor zo’n Wob-verzoek gelden dan ook termijnen - een aanvraag moet binnen een bepaalde tijd behandeld zijn.

Iedereen kan zo’n verzoek doen en je hoeft ‘m niet te motiveren. Uitgangspunt is dat je de betreffende informatie krijgt. Maar overheden hebben ruimte om informatie (deels) niet te verstrekken. Persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of bestuurders in documenten hoeven bijvoorbeeld niet te worden vrijgegeven. Over wat dat precies is bestaan soms verschillende opvattingen, maar de gedachte is dat functionarissen vrij van gedachten moeten kunnen wisselen over te nemen beslissingen. Zaken die de persoonlijke levenssfeer raken, hoeven ook niet te worden vrijgegeven. Die tekstdelen worden dan onleesbaar gemaakt.

Onderzoek en bezwaar

De nationale ombudsman is gestart met een onderzoek naar de antwoorden die de gemeente destijds gaf op zijn vragen en naar het proces rond die beantwoording. In dat laatste onderzoek gaat het vooral om de vraag welk mandaat de klachtencommissaris destijds had. Ardesch is van mening dat de klachtencommissaris in zijn zaak destijds een beslissing geeft genomen en daartoe ook bevoegd was, die de gemeente vervolgens naast zich neer heeft gelegd.

Die beslissing behelsde een onafhankelijk juridisch onderzoek naar het geschil tussen de gemeente en Ardesch. De gemeente besloot af te zien van een dergelijk onderzoek en beweerde later - onder andere in haar antwoorden aan de nationale ombudsman - dat zij dat met Ardesch overeen was gekomen. Ardesch ontkent dat. Dossieronderzoek laat van die gemeentelijke bewering weinig heel; uit alles blijkt dat het om een eenzijdige beslissing van de gemeente ging.

Ardesch overweegt daarnaast bezwaar te maken tegen de manier waarop zijn informatieverzoek is gehonoreerd, ergo: de zwartgelakte berichten van de gemeenteadvocaat.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.