Hengelo

'Gemeente Hengelo kiest voor kraakplaats boven broedplaats'

Stichting 074 PK heeft opnieuw bot gevangen bij de gemeente Hengelo met het verzoek om de gymzaal en eerste etage van de voormalige Hofstede MTS te gebruiken als kunstbroedplaats en expositieruimte. Een deel van het oude schoolcomplex is alweer jaren het onderkomen van WTC Twente, waar omgebouwde klaslokalen worden verhuurd aan het Twentse bedrijfsleven. In december 2017 deed beeldend kunstenaar Pier van Dijk als eerste al eens een poging om de ruimten te mogen gebruiken als alternatief voor stARTtion. Ook dat verzoek werd afgewezen.

Oude mts hengelo pier van dijk DSCF1147
Rondleiding door ambtenaren in 2017 door de oude MTS. © Foto: Stichting 074PK / Martin Oostenrijk

College zegt nee vanuit veiligheidsoogpunt

De huidige wethouder van cultuur Bas van Wakeren (ProHengelo) laat in een schriftelijk reactie weten het niet wenselijk te vinden dat de oude gymzaal door kunstenaars in gebruik wordt genomen. "Naast dat er aanzienlijk geïnvesteerd moet worden om het gebouw geschikt te maken voor gebruik is het ook vanuit veiligheidsoogpunt niet wenselijk om het pand weer in gebruik te nemen." Van Wakeren zegt de afgelopen jaren ook van verschillende andere initiatiefnemers het verzoek te hebben ontvangen om het pand te mogen gebruiken voor diverse doeleinden. "Deze verzoeken hebben wij telkens afgewezen om bovenstaande redenen."

icon_main_quote_red_glyph

"Vanuit veiligheidsoogpunt is het niet wenselijk om het pand weer in gebruik te nemen."

Wethouder Bas van Wakeren

'Geen budget voor een tijdelijke invulling'

Ook in 2017 kreeg Stichting 074 PK geen toestemming om de gymzaal te gebruiken. Leonie de Vries, planologisch beleidsmedewerker van de gemeente Hengelo, liet de beeldend kunstenaars toen weten dat er een negatief advies uitgebracht zou worden aan het college. Tijdelijk gebruik van de gymzaal zou om financiële redenen niet mogelijk zijn. "Er is budget voor de instandhouding, maar geen budget voor een tijdelijke invulling. Elektriciteit, water, verwarming, dat is nodig om het pand weer te kunnen gebruiken."

Volgens de toenmalige wethouder Jan Bron zou er minimaal honderdduizend euro geïnvesteerd moeten worden om er een museale plek van te maken. Dat bedrag werd door de gemeente te hoog bevonden. Beeldend kunstenaar Pier van Dijk zei destijds niet te weten waar de gemeente dat bedrag op baseerde. Uit een eigen calculatie bleek dat 074 PK voor veel minder dan de helft van dat bedrag de gymzaal op een verantwoorde en veilige manier kon exploiteren.

'Lege gymzaal MTS doelwit van krakers'

Inmiddels is ook Nachtburgemeester Irma Bruggeman, sinds kort bestuurslid en tijdelijk voorzitter van Stichting 074 PK, op de bres gesprongen voor professioneel beeldend kunstenaars. Volgens Bruggeman, die over een groot netwerk beschikt, heeft ze opgevangen dat Hengelo tussen nu en de zomer een krakersgolf kan verwachten vanuit krakersbolwerken in zowel Amsterdam als Berlijn. De oude MTS aan het Industrieplein zou één van de panden zijn die krakers mogelijk op het oog hebben. De komst van krakers is inmiddels een feit. Zo hebben krakers inmiddels hun intrek genomen in een aantal verwaarloosde panden aan de Langelermaatweg. Daarover stelden de VVD en PVV de afgelopen week nog schriftelijke vragen.

icon_main_quote_red_glyph

Binnen de kunstsector is veel enthousiasme en zelfs beroemde (inter)nationale kunstenaars willen zich aansluiten.

Nachtburgemeester Irma Bruggeman

Bruggeman zegt, na overleg met de besturen van Stichting 074 PK en Stichting Ateliers 93, dat de professionele kunstenaars van Hengelo bereid zijn om leegstaande panden te bewaren en te bewaken door er tijdelijk in te trekken. "De ruimte kan goed gebruikt worden om in te werken aan ruimtelijke projecten. Uit mijn rondvraag binnen de kunstsector kwam hiervoor veel enthousiasme naar voren en zelfs beroemde (inter)nationale kunstenaars willen zich hierbij aansluiten. Dit kan Hengelo in plaats van een triest gekraakte aanblik, een creatieve broedplaats opleveren die geheel organisch ontstaat."

De nachtburgemeester van Hengelo is teleurgesteld over de afwijzende reactie van de wethouder op het verzoek van 074 PK . 'De gemeente Hengelo kiest voor een kraakplaats boven een broedplaats.' Bruggeman vindt het jammer dat de gemeente de waarde van kunstenaars als stadsnomaden niet inziet. "We hebben vaak genoeg op plekken gewerkt waar de struiken naar binnen groeiden en daken half waren weggewaaid. We maken er toch iets van. De MTS is bij lange na niet in zo’n slechte staat."

ProHengelo voorheen voorstander

Saillant detail is overigens dat ProHengelo, de partij van Van Wakeren, jaren geleden nog fanatiek voorstander was van een culturele bestemming van dat gedeelte van de oude MTS. "Dit is een mooie kans om kunstenaars een werk- en expositieruimte in de gymzaal te geven. De bovenverdieping zou dienst kunnen doen voor koren en theatergezelschappen als oefenruimte en voor uitvoeringen," zei raadslid Frank Peters in 2014 in Nieuwsvizier, het voormalige actualiteitenprogramma van Radio Hengelo. In het verkiezingsprogramma van 2018 stond dat de partij wilde onderzoeken of het mogelijk is om in de zijvleugel een museum voor moderne kunst te vestigen. Ook Herbert Capelle, tot november 2020 nog betrokken bij ProHengelo, zette zich namens de partij in voor het behoud en herbestemmen van de oude MTS.

Toekomstige plannen

Een culturele bestemming ligt inmiddels niet meer voor de hand. Sinds WTC Twente een paar jaar geleden in een deel van het complex is getrokken, ontwikkelt het gebied zich tot zakendistrict. De gemeente, die eigenaar van de grond en de gebouwen is, wil de lokatie medio 2024 doorontwikkelen. In 2018 heeft het bedrijf Vincent Spikker B.V. uit Deventer al eens interesse getoond voor de realisatie van een hotel met kantooreenheden bij de voormalige MTS. De gemeente Hengelo en Spikker BV hebben destijds al een intentieovereenkomst getekend.

Een woordvoerder van de gemeente Hengelo laat weten dat rond de zomer meer duidelijkheid gegeven kan worden over de toekomstige ontwikkeling. Op dit moment zijn er nog gesprekken met verschillende partijen. "We verwachten dat het college van B&W in het 2e kwartaal van dit jaar een concept nota van uitgangspunten ter visie kan leggen. Daarna volgt een definitieve nota van uitgangspunten die door de gemeenteraad vastgesteld moet worden als kaders voor de verdere uitwerking van de plannen."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.