Enschede
Politiek

Raad wil onderzoek naar signalen over misstanden sociaal domein

De Enschedese gemeenteraad gaat een onderzoekscommissie optuigen naar signalen van misstanden in de uitvoering van sociale wetten in de stad. Dat is de uitkomst van een beladen raadsdebat gisteravond.

Enschede Ernst Bergboer
Er komt een onderzoek naar signalen van misstanden bij de uitvoering van sociale wetten © Ernst Bergboer

Het waren alleen de woordvoerders van de verschillende fracties in de gemeenteraad die met elkaar debatteerden. Niemand wilde politiek gekrakeel, daar is het onderwerp te belangrijk voor, maar dat bleek lastig. Toch was de eindconclusie unaniem: er komt een onafhankelijk onderzoek.

Signalen Diaconaal Platform

Dat onderzoek moet zich gaan richten op de signalen die het Diaconaal Platform verwoordde in een brandbrief. Kern van de zaak is, zo stellen de fracties unaniem, de vraag welke ruimte de gemeente heeft om maatwerk te leveren en in hoeverre die ruimte ook wordt benut. Of daarmee de kwesties die het Diaconaal Platform aankaartte, is onduidelijk.

Dat platform stelde namelijk in de genoemde brandbrief en bij herhaling dat er mechanismen in werking zijn gezet waarin mensen in een kwetsbare positie onrecht wordt aangedaan. Voorzitter Jan Veldhuizen, die bij aanvang van het debat al had ingesproken, herhaalde dat na afloop van het debat nog maar een keer.

Inspreker en nabrander

Dat begin van het debat was tamelijk bruut. Veldhuizen werd door de voorzitter onderbroken. Bij aanvang was hij al gemaand nieuwe dingen ter tafel te brengen; een herhaling van zetten had niet zoveel zin. Veldhuizen leek van de inspreekmogelijkheid gebruik te willen maken om de raad nog een keer op te roepen haar controlerende en wetgevende taak serieus te nemen, omwille van mensen die afhankelijk zijn van de hulp van de overheid.

In zijn bijdrage aan het eind leek Veldhuizen vooral duidelijk te willen maken dat hij dan misschien geen nieuwe zaken te melden had, maar dat de ‘oude’ signalen misschien nog niet bij iedereen voldoende zijn doorgedrongen.

Initatiefvoorstel vervangen: coalitie aan zet

Onderwerp van gesprek was een initiatiefvoorstel van GroenLinks en Enschede Anders voor een onderzoekscommissie. Dat voorstel werd al bij de eerste inleidende woorden voorzien van een tegenvoorstel van coalitiezijde, dat op de keper beschouwd weinig anders behelsde. Indiener Marc Teuteling (BBE) wilde daarmee dat voorstel van twee fracties terugbrengen naar de hele raad, zo was de motivering. Het initiatiefvoorstel van de twee oppositiefracties beoogde hetzelfde; het was een conceptvoorstel waar alle fracties nog aan konden bijdragen.

Dat initiatiefvoorstel van GroenLinks en Enschede Anders was een vervolg op de afwijzing van de rekenkamercommissie, die na een eerder raadsdebat was gevraagd de onderzoeksvraag te verhelderen. Dat wilde de commissie niet. Dat had deels te maken met tijdgebrek, maar de rekenkamer vond ook dat er voldoende informatie is om een helder afgebakend onderzoek te doen.

Unaniem besluit

Kort en goed: ondanks (toch) politiek gekrakeel en de vraag waar dat tegenvoorstel nou voor nodig was, ligt er nu een unaniem raadsbesluit: er komt een onafhankelijk onderzoek naar de signalen uit de brandbrief van het Diaconaal Platform. Dat onderzoek moet worden gedaan door een commissie van drie personen, bijgestaan door een ondersteunend panel van eveneens een drietal raadsleden: twee uit de oppositie, een uit de coalitie.

Hoe die commissie er precies uit komt te zien en wat de onderzoeksvraag gaat zijn, is nog even afwachten. Het is nu aan de coalitiepartijen om daartoe met een voorstel te komen.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.