Video

KIJK TERUG: 1Twente Vandaag van 8 februari

Met vandaag o.a. Twente Milieu over problemen gladheidsbestrijding en afvalinzameling, gemeente Enschede over hoe we gaan stemmen op 17 maart, oud-wethouder over 75 jaar sociaaldemocratie, plaatsvervangend directeur GGD Twente over sluiting prik- en testlocaties