Enschede
Cultuur

Drie miljoen extra cultuursubsidie

Enschede heeft ruim drie miljoen euro extra gevonden om culturele instellingen en clubs te ondersteunen. Dat de culturele sector het moeilijk heeft, is geen nieuws. Dat die sector belangrijk is voor de stad evenmin. In het collegevoorstel voor de verdeling van die centen is ruimte voor zowel gevestigde en gesubsidieerde instellingen en amateurverenigingen die het altijd zonder steun hebben gesteld.

Muziekkwartier Enschede
Muziekkwartier Enschede anno nu © Google Maps

Die drie miljoen is voor iets minder dan de helft opgebouwd uit geld dat vorig jaar niet is uitgegeven. De rest, 1.7 miljoen, is door het rijk beschikbaar gesteld coronageld voor de sector. “Dat was nog een aardig gevecht met de minister”, zei cultuurwethouder Jeroen Diepemaat. “Maar het is broodnodig. En dit is een doorgaand gesprek. Ik verwacht dat het hier niet bij blijft.”

1 miljoen voor het Muziekkwartier

Het college wil de gelden inzetten voor noodhulp, een weerbaarheidsfonds en een paar specifieke projecten, waarvan de herinrichting van het Muziekkwartier de belangrijkste is. Dat project kan rekenen op 1 miljoen euro.

Dat Muziekkwartier moet een Huiskamer van de stad worden, een culturele hotspot waar de bibliotheek, Kaliber Kunstenschool, het Wilminktheater en Metropool hun activiteiten ontplooien. Maar waar stadsgenoten en bezoekers ook een kop koffie kunnen drinken of een werkplek kunnen vinden. “Die plannen lagen er al en ook financieel was het gedekt”, vertelde Diepemaat, “maar corona maakt dat we het ontwerp opnieuw moeten toetsen.”

Corona zet de bestaande plannen op losse schroeven. Dat zit ‘m bijvoorbeeld in de indeling van ruimtes. Diepemaat: “We moeten bekijken hoe we die conform de coronaregels in kunnen richten. Mensen moeten anderhalve meter afstand kunnen houden, bijvoorbeeld.” Daarmee wordt in de plannen voorgesorteerd op een veel langere periode waarin we rekening moeten houden met corona, bevestigt de wethouder. “We moeten er rekening mee houden dat dit nog een hele tijd op en af gaat.” Maar met een coronaproof inrichting is de nieuwe Huiskamer van de stad ook flexibeler en voorbereid.

Die transformatie van het Muziekcentrum zou worden bekostigd uit de exploitatie van de vier deelnemers. Maar in die exploitatie zijn gaten geslagen in het afgelopen jaar. Ook daarin wil het college bijspringen. “Je kunt het project ook laten zitten, maar dan was het in een U-bocht toch wel weer bij ons teruggekomen. Laten we dan maar van de nood een deugd maken.”

Blijvende innovaties

Dat laatste - van de nood een deugd maken - is ook de inzet van het weerbaarheidsfonds dat het college voor zich ziet. “Veel instellingen hebben allerlei manieren gevonden om toch nog iets te kunnen doen”, legt Diepemaat uit. “Experimenten ‘for the time being’. Maar die innovaties kun je ook uitbouwen en blijven inzetten. Daarmee wordt de sector weerbaarder. Wat ons betreft zijn er twee uitgangspunten. De eerste is nood oplossen, maar we willen ook iets uit deze hele periode nalaten waar de sector in de toekomst iets aan heeft.”

Brede ondersteuning

De noodhulp uit deze subsidiepot is bedoeld voor alle culturele instellingen in de stad, professioneel en amateur. Een deel van het geld is gereserveerd voor instellingen die al subsidie ontvangen, maar ook voor amateurgezelschappen en clubs die zonder overheidsgeld draaiden is budget vrijgemaakt.

Het plan ligt nu voor aan de gemeenteraad. Die beslist op z’n vroegst over een maand. Wat de wethouder betreft, kunnen instellingen en gezelschappen dan meteen aanvragen. De start van de herinrichting van het Muziekkwartier wordt pas na de zomer verwacht.

Op de website van de gemeente vind je een uitwerking van dit ondersteuningsplan.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.