Hengelo

'Marktplein Hengelo in oktober op de schop'

Inwoners van Hengelo hebben er lang op moeten wachten, maar als de gemeenteraad straks groen licht geeft aan het conceptontwerp voor het marktplein, dan wil het college na de zomer zo snel mogelijk starten met de werkzaamheden. Als het aan het college ligt, dan wordt er meteen doorgepakt als de raad 'een go' geeft. "In het coalitieprogramma is de herinrichting van het marktplein een belangrijk speerpunt en dat gaat lukken. Ik kan niet wachten tot de eerste schop in de grond gaat,’ aldus de verantwoordelijke wethouder Bas van Wakeren.

20201205 marktplein detorenkamer van boven screenshot8
Op 2 maart buigt de gemeenteraad zich over het concept-ontwerp voor het marktplein en wordt het plan getoetst aan de kaders die vooraf zijn gesteld. © Gemeente Hengelo

'Breed gedragen plan'

Het College van B en W is enthousiast over het plan dat nu op tafel ligt en tot stand kwam door co-creatie. Inwoners van de stad werden de afgelopen maanden zoveel mogelijk betrokken bij het verzamelen van ideeën en vormgeven van het plein. Wethouder Bas van Wakeren kijkt tevreden terug: "In een boeiend proces zijn wij samen met onze inwoners gekomen tot een breed gedragen plan. Ik vind het geweldig om mee te maken hoe intensief we hebben samengewerkt. Natuurlijk waren er veel verschillende meningen, en dat past ook bij het marktplein."

Impact op de binnenstad

Een metamorfose van het marktplein zal een een bredere impact hebben op de binnenstad. Het plan bevat ook een voorstel om de warenmarkt op een andere wijze in de binnenstad vorm te geven, als een zogeheten 'carrémarkt', in vierkante vorm. Dit beïnvloedt het ontwerp van het kernwinkelgebied; met name de Telgen en de Brinkstraat.

"De herinrichting van dat deel van het kernwinkelgebied wordt daarom meegenomen in het project Marktplein. Ook duurzaamheidsmaatregelen voor afvoer en afkoppeling van het hemelwater van het bestaande rioolstelsel en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn in het plan geïntegreerd. Het is effectiever en efficiënter om zo werkzaamheden te combineren en te integreren", aldus de gemeente.

icon_main_quote_red_glyph

"Ik kan niet wachten tot de schop de grond in gaat"

Bas van Wakeren, wethouder gemeente Hengelo

7,85 miljoen beschikbaar

Door de combinatie van werkzaamheden bedraagt het totale geraamde budget € 7,85 miljoen. Dit is inclusief het budget voor het marktplein van € 3,9 miljoen dat de raad als kader heeft vastgesteld. De dekking van de overige kosten komt uit het door de raad vastgestelde krediet voor de uitvoering van het kernwinkelgebied, middelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en middelen openbare verlichting.

Voordat de schop de grond in kan, medio oktober, ligt er eerst nog een belangrijke taak voor de gemeenteraad. Het ontwerp moet worden getoetst aan de kaders die vooraf zijn vastgesteld. Dat gebeurt op 2 maart in een politieke markt.

Voorgeschiedenis

Twee jaar geleden werd een ander plan voor het marktplein afgeblazen, toen bleek dat de uitvoering daarvan niet binnen de financiële kaders paste. Daarop werd besloten om een nieuwe traject te starten om samen inwoners en ondernemers tot een nieuw breedgedragen plan te komen, dat financieel wel haalbaar is.

De gemeente zegt dat in totaal 3.450 inwoners en ondernemers hebben meegedaan gedurende het hele co-creatieproces, waarvan 2.373 inwoners in persoonlijke gesprekken en 1.077 online. Van de 2.373 waren 180 inwoners en ondernemers dermate betrokken dat ze minimaal drie keer deelgenomen hebben in de verschillende fasen van het proces.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.