Enschede
Video

Fout om drie beuken in ’t Zwik zomaar om te zagen

Volgens Betsy Bekkering van de Natuur- en Milieuraad heeft de gemeente een fout gemaakt bij de beoordeling van de kap van drie monumentale beuken in ’t Zwik. “Deze bomen horen bij ’t Zwiksbos en hadden een beschermde status moeten hebben. Dit is niet goed gegaan”, zegt de Enschedese die een paar jaar geleden medeverantwoordelijkheid was voor de samenstelling van de lijst beschermde- en dus vergunningsplichtige bomen in de stad.

Die beuken waar Bekkering het over heeft, legden afgelopen zaterdag het loodje. Ze stonden niet op de kaart met beschermde bomen en waren dus feitelijk vogelvrij. Dat betekent dat een achttal buurtbewoners die de enorme beuken wilde behouden de kap met geen mogelijkheid tegen konden houden.

Naar hun idee behoorden de exemplaren tot het Zwiksbos en dienden ze beschermd te worden. Beschermd betekent in dit geval dat een kapvergunning aangevraagd moet worden, zodat bekeken kan worden of kap werkelijk nodig is en omwonenden hun zienswijzen en eventueel bezwaar kenbaar kunnen maken.

Onjuist

Zo’n vergunning was volgens wethouder Jurgen van Houdt eerst niet, toen wel en daarna weer niet nodig. “Er is onjuiste informatie verstrekt en er zouden geen onontkoombare acties worden uitgevoerd, is ons gezegd”, aldus een ontdane buurtbewoonster, tegenstander van de bomensloop.

Ondoenlijk

Bekkering weet nog precies hoe het destijds ging. Hoe ze met een groepje vrijwilligers van de Natuur- en Milieuraad en een ambtenaar in elke wijk de monumentale bomen noteerde. Hoe die op een kaart werden gezet en hoe dat misliep.

“Het was ondoenlijk alle bomen apart op een kaart te zetten. Het was zo nu en dan handiger om ze als groep te behandelen zoals in ’t Zwik. Bij de invoer is het fout gegaan en vielen deze bomen net buiten de kaart. Dat is fout, want uiteraard hoorden die monumentale beuken bij de beschermde bomen van ’t Zwiksbos.”

Warrig

D’66 raadslid Margarita Jeliazkova kijkt ook met enige verwondering naar de afloop. Zij werd in december bij deze zaak betrokken en stelde in eerste instantie een aantal vragen aan de wethouder. “Ik wilde weten wat er aan de hand is. Leg uit?”, vroeg het raadslid. Daarna werd het een warrig verhaal.

icon_main_info_white_glyph

Vergunningsplicht

Als een boom een beschermde status heeft, moet degene die zo'n boom wil kappen een vergunning aanvragen. Zo'n vergunningsaanvraag zorgt ervoor dat goed wordt gekeken of kap echt nodig is en dat bijvoorbeeld omwonenden bezwaren kunnen aanvoeren.

Overigens wil zo'n procedure niet zeggen dat een beschermd exemplaar nooit gekapt mag worden, wel dat er een zorgvuldige afweging plaatsheeft.

Kaart is fout

Eerst werd gezegd: een meldingsplicht is voldoende; dus een bewoner die een boom wil rooien, meldt dat hij wil kappen en vervolgens kan ie z’n gang gaan. Daarna kregen het raadslid en de tegenstanders van de kap te horen: ja, ze zijn wel degelijk vergunningsplichtig, want de kaart is fout en er worden geen onomkeerbare acties uitgevoerd.

Dat besluit werd afgelopen vrijdag door de wethouder weer onderuit gehaald met de mededeling dat er geen fout was gemaakt en de bomen de volgende dag omgezaagd zouden worden.

Regels

“Ik wil weten wat er is gebeurd? We moeten goed kijken wat onze regels zijn en hoe het zit met die kaart. Zonodig moeten we de regels aanpassen, want we hebben nog heel veel bomen in de stad”, zegt Jeliazkova.

Ze wordt daarbij ondersteund door Betsy Bekkering, want zij weet als geen ander dat er meer waardevolle bomen door soortgelijke fouten omgezaagd kunnen worden.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.