Enschede

VIDEO | Islamitische begraafplaats breidt uit

Eeuwige rust, liggen op de zij, het gezicht naar Mekka - de islamitische begraafwijze is net even anders dan de klassiek-Europese. Dat vraagt om aangepaste begraafplekken. Sinds 2001 is een stukje Westerbegraafplaats voor gereserveerd. Inmiddels begint dat vol te raken.

461163 HKEB9272
Ernst Bergboer | 1Twente

In eerste aanleg is er plek voor honderdvijftig overleden mohammedanen. Negentig plaatsen zijn inmiddels bezet, een dertigtal is gereserveerd. In de nieuwe opzet kunnen er 242 overleden volwassenen en veertig kinderen een laatste rustplaats vinden.

Tweede en derde generatie
âDe eerste generatie had het idee dat zij hier tijdelijk warenâ, vertelt Zehra Ceben, met haar man initiatiefneemster van de eigen begraafplaats, tevens gemeenteraadslid voor BurgerBelangen. âDie hadden nog een heel sterke band met het thuisland. Van de generaties daarna zijn er steeds meer die er voor kiezen om hier begraven te worden.â Daarbij gaat het volgens Ceben vaak om de wens van nabestaanden. âDenk aan gemengde huwelijken en kinderen. Voor hen is het fijn om vaak op bezoek te kunnen gaan.â

Het taboe van de dood
Dat laatste is nog niet altijd helemaal doorgedrongen bij delen van de islamtische gemeenschap. De dood is ook daar een onderwerp waar niet makkelijk over gesproken wordt. Celen in 1Twente Vandaag: âIk had daar laatste een gesprek over met een paar oudere dames, die in het land van herkomst begraven wilden worden. Zij hadden nog nooit nagedacht over wat dat voor hun kleinkinderen zou betekenen, die dan niet naar hun graf kunnen.â De dames hebben het er die avond met hun kinderen en kleinkinderen over gehad, vertelde Celen.

Eeuwige grafrust in Nederland
Een islamitische begrafenis vindt plaats binnen vierentwintig uur na het overlijden, waar de Nederlandse wet stelt dat begraven pas na zesendertig uur mag. Er is dus een ontheffing voor nodig. Een ander verschil is dat graven normaliter na tien of twintig jaar worden geruimd. Sinds 2019 kunnen grafrechten voor vijfenzeventig jaar gekocht worden. Zolang nabestaanden daarna de rechten blijven betalen, wordt het graf niet geruimd. Daarmee is een eeuwige rustplek ook in Nederland mogelijk.

De islamitische begraafplaats is in 2001 gerealiseerd. Uitbreiding was al nodig, maar na corona is de behoefte nog urgenter geworden. Niet alleen is de overlijdenskans groter - wat je ook belijdt - maar ook een eventuele vlucht naar het land van oorsprong voor een begrafenis aldaar is niet mogelijk.

Er is, volgens Ceben, inmiddels een tekening voor uitbreiding gemaakt. Plaatsing met het gezicht naar Mekka vraagt om een wat specifieker grondplan. De tekening voor het nieuwe deel is klaar, de imam heeft het goedgekeurd. Zodra de huidige locatie vol is, wordt het nieuwe deel in gebruik genomen.

Kijk hieronder naar de reportage die wij op de Westerbegraafplaats maakten. Het interview met Zehra Ceben bij 1Twente Vandaag van 2 juni vind je op onze website.

Beeld: Ernst Bergboer, © 1Twente
Zehra Ceben, initiatiefneemster van de islamitische begraafplaats in Enschede, vertelt over de uitbreiding.
Bericht naar de studio

Dit bericht gaat naar onze radiostudio. Tip voor de redactie? Mail naar redactie@1twente.nl.