Hengelo
Politiek

Vragen VVD en Lokaal Hengelo over wietplukkende zorgcliënten

VVD Hengelo wil graag van het college van B en W weten wat er gedaan kan worden tegen malafide zorgbureaus, die hulpbehoevenden inzetten als sekswerkers en wietknippers. Afgelopen weekend werd het onderzoeksrapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost Nederland openbaar gemaakt, met daarin deze schokkende feiten. Ook Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over dit onderzoek.

Mitchell boers vvd hengelo
Mitchell Boers: "Het rapport maakt duidelijk dat georganiseerde criminaliteit haar weg heeft gevonden bij zorgaanbieders in de regio." © VVD Hengelo

'Georganiseerde criminaliteit'

VVD-raadslid Mitchell Boers: "Het rapport maakt duidelijk dat georganiseerde criminaliteit haar weg heeft gevonden bij zorgaanbieders in de regio. Onze fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college."

'Nieuws choqueerde ons'

“Het is ons al jaren bekend dat er malafide zorgbureaus zijn, maar dat hulpbehoevenden worden ingezet als sekswerkers en wietknippers choqueerde ons. Als VVD hebben wij ons altijd hard ingezet tegen deze foute bureaus. Er is zelfs extra geld gekomen om dit te bestrijden. We hebben het hier over kwetsbare mensen die niet de zorg krijgen, die zij zouden moeten krijgen. Ik walg ervan dat er mensen zijn die misbruik maken van andermans lijden”, aldus het raadslid.

icon_main_quote_red_glyph

"Ik walg ervan dat er mensen zijn die misbruik maken van andermans lijden."

Mitchell Boers (VVD)

'Samenwerken loont, maar er blijven aandachtspunten'

In het samenwerkingsverband Samen14/OZJT werkt Hengelo met de andere Twentse gemeentes samen om zorgfraude aan te pakken. Dit heeft volgens Boers zijn resultaat gehad, maar 'het rapport laat zien dat er nog steeds aandachtspunten zijn'.

Collega-raadslid Cynthia van der Zweth: “Bij de aanbestedingsronde moet de gemeente ervoor zorgen dat vooraf duidelijk is met wie je in zee gaat. Nu vindt de controle achteraf pas plaats en blijven deze malafide bedrijven terugkomen. Wij realiseren ons dat de landelijke wetgeving hiervoor aangepast zal moeten worden.”

Debat Tweede Kamer

Woensdag 20 januari wordt het thema ‘zorgfraude’ besproken in de Tweede Kamer. De VVD wil van het college weten wat de inbreng gaat worden vanuit het Twentse samenwerkingsverband. Daarnaast wil de VVD het huidige model graag bespreken binnen college en raad: "Is het college bereid om na dit Kamerdebat een benen-op-tafel-gesprek of een politieke markt te organiseren rondom dit cruciale onderwerp?"

Boers: “Dat het anders moet is duidelijk, alleen moeten wij wel kijken naar wat er mogelijk is. Wellicht moet de aanpak van het hele samenwerkingsverband wel op de schop. Wij denken dat het goed is om kritisch te kijken naar het doel en de middelen die wij daarvoor inzetten.”

Lokaal Hengelo

Namens Lokaal Hengelo heeft Seviye van Wier-Koca ook vragen gesteld. Zij wil weten of het het college van B en W op de hoogte is van het genoemde onderzoek, of het hier ook gaat om Hengelose zorgbureaus en hoeveel Hengelose cliënten hiervan de dupe zijn geworden. Van Wier: "Ook willen we weten welke stappen het college van B en W gaat zetten om de gegevens vanuit dit onderzoek te verkrijgen, zodat ze gedeeld kunnen worden met de gemeenteraad."

Daarnaast vraagt Van Wier zich af om hoeveel zorggeld het gaat en op welke wijze dit geld teruggevorderd gaat worden. Tenslotte wil ze weten welke stappen er genomen gaan worden om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.