Hengelo

‘Gemeente Hengelo niet verzekerd tegen cyberaanvallen’

De recente cyberaanval op de systemen van de gemeente Hof van Twente roept ook vragen op in Hengelo. Mocht de stad hetzelfde overkomen, dan is de gemeente Hengelo daartegen niet verzekerd. Dit laat het college van B en W weten in antwoord op schriftelijke vragen die BurgerBelangen heeft gesteld over de gebeurtenis in Hof van Twente. “Recentelijk is in overleg met het hoofd informatievoorziening van de gemeente Hengelo en in overleg met de VNG de afweging gemaakt om risico’s niet via een verzekering op te vangen en hiervoor indien noodzakelijk de financiële reserves te gebruiken,” zegt het college.

Philipp katzenberger i I Jr Uoe Ro CQ unsplash
De gemeente Hengelo is niet verzekerd tegen cyberaanvallen © Philipp Katzenberger / Unsplash

'Geen mededelingen over informatieveiligheid'

BurgerBelangen wil ook weten of Hengelo dezelfde risico’s loopt bij een cyberaanval als bij de gemeente Hof van Twente en ook wat er wordt gedaan om mogelijke aanvallen te voorkomen. Het college zegt op die vragen geen antwoord te willen geven uit het oogpunt van de informatieveiligheid. “We willen immers niemand op het spoor zetten of prikkelen om Hengelo als doelwit te kiezen. Elke duiding, positief of negatief, geeft uiteindelijk aanknopingspunten." Het college stelt wel voor om de raad mondeling nader te informeren tijdens een besloten sessie over de technische infrastructuur en de waarborgen die we hebben genomen om problemen zoals in de Hof van Twente te voorkomen."

Draaiboek ligt klaar

De gemeente Hengelo bevestigt wel dat er een draaiboek klaar ligt in het geval de gehele infrastructuur voor langere tijd plat ligt, waardoor de digitale dienstverlening niet meer mogelijk is. “Er is begin dit jaar een Business IT Continuity Plan vastgesteld. Hierin is onder andere beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is op het moment dat een calamiteit zich voordoet en welke acties moeten worden uitgevoerd.”

Risico's van een mogelijke cyberaanval

In welke mate inwoners van Hengelo risico lopen in het geval van een cyberaanval, is afhankelijk van de hoeveelheid en de gevoeligheid van de persoonsgegevens én van de intenties van degene die in het bezit komt van deze persoonsgegevens. "In de slechte scenario’s kunnen er pogingen tot identiteitsfraude worden gedaan, bijvoorbeeld met behulp van opgeslagen kopietjes van identiteitsdocumenten, of kan een getroffene chantabel worden vanwege bij ons geregistreerde gevoelige informatie. Kijkend naar de situatie in Hof van Twente is er ook het risico dat burgers niet tijdig over geldige reisdocumenten of rijbewijzen kunnen beschikken, omdat de dienstverlening niet kan plaatsvinden," aldus het college.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.