Borne
Politiek

Raad wil antwoorden over kwestie azc in ingelaste vergadering

In Borne zijn de rapen gaar. Het azc in Azelo zou na de laatste sluiting in 2019 voorgoed op slot gaan. Maar nu heeft het college afspraken gemaakt met het COA over de opvang van 299 asielzoekers voor een periode van maximaal 3 jaar.

Azc azelo
Het azc in Azelo zou na de laatste sluiting in 2019 voorgoed op slot gaan. Maar nu heeft het college afspraken gemaakt met het COA over de opvang van 299 asielzoekers voor een periode van maximaal 3 jaar. © Google Street View

Vijf partijen trekken aan de bel

In Borne wordt maandag een extra raadsvergadering met interpellatiedebat gehouden, waarin drie coalitiepartijen (Borne-Nu, CDA en GB90) en twee partijen uit de oppositie (SP en VVD) het college ter verantwoording roepen over de procesgang ten aanzien van deze heropening.

Unaniem

Wat is er gebeurd? Op 22 september jongstleden heeft de raad unaniem een motie aangenomen het azc waarin de raad vraagt ‘in de gelegenheid te worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken voordat het college een definitief besluit neemt over het azc’.

Nu het college de raad op 24 november in vertrouwelijkheid heeft laten weten dat er plannen zijn voor heropening van het azc voelt een deel van de raad zich naar eigen zeggen ‘overvallen’. Het college geeft in elk geval geen juiste uitvoering aan de motie van twee maanden geleden, vinden veel raadsleden.

Besluit op 2 februari

Tijdens het interpellatiedebat wordt het college ter verantwoording geroepen over de procesgang. De raad gaat deze avond nog niet in op de inhoud. Het college komt op 15 december met een inhoudelijk voorstel. De raad zal op basis van het voorstel en de signalen vanuit de samenleving de wensen en bedenkingen bespreken in een Politiek Beraad op 12 januari en zoals het er nu naar uitziet de raadsvergadering van 2 februari.

icon_main_info_white_glyph

Interpellatiedebat

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Om zijn controlerende taak goed te kunnen uitoefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Eén van die middelen is de mogelijkheid om inlichtingen van het college te vragen. Dat heet dan interpelleren. Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een vergadering van de gemeenteraad.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel (053) 432 75 27.