Nijverheid Aardgasvrij

Wat vindt u: waar moeten windmolens en zonneparken komen?

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. Althans dat is de bedoeling. Energie die in de gemeente zelf opgewekt wordt. Daarnaast moeten ook bedrijven en instellingen hun verbruik verduurzamen. In september heeft Hengelo aangegeven waar zonneparken en windmolens zouden kunnen komen. In december wil de gemeente in gesprek met inwoners, bedrijven en andere betrokken over deze zogeheten 'zoekgebieden' en over alternatieven.

Claudio Bruggink Door Emiel Muijderman
Claudio Bruggink: "Het is misschien wel de grootste opgave van deze tijd: genoeg duurzame energie opwekken, zodat de uitstoot van CO2 afneemt." © Emiel Muijderman / TC Tubantia

Dit moet gebeuren tijdens online energiemarkten en spreekuren in het stadhuis. Ook wordt de komende weken een HengeloPanel gehouden om te peilen wat de mening van de Hengeloërs is over dit onderwerp.

'Grootste opgave van deze tijd'

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om over 10 jaar genoeg stroom op te wekken voor minstens 20.000 huishoudens. Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven, scholen, zorgcentra en andere instellingen ook nog van stroom worden voorzien. In 2050 moet alle energie die de Hengeloërs gebruiken duurzaam opgewekt worden. Een enorme operatie, die Hengelo samen met de andere Twentse gemeenten uitvoert; de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente). Duurzaamheidswethouder Claudio Bruggink licht toe: "Het is misschien wel de grootste opgave van deze tijd: genoeg duurzame energie opwekken, zodat de uitstoot van CO2 afneemt. Dat wíllen we niet alleen, dat móeten we ook. Want we willen de aarde leefbaar houden voor de generaties die na ons komen."

'Eerst daken vol zonnepanelen, dan pas windturbines'

In de gesprekken die de gemeente afgelopen jaar met de Hengeloërs in het buitengebied voerde over duurzame energie in het kader van de Omgevingsvisie Buitengebied kwamen al belangrijke punten naar voren. Mensen willen eerst de daken vol leggen met zonnepanelen, voor er wordt gekeken naar zonnevelden en windturbines, áls er toch windturbines moeten komen, dan langs snelwegen en op industrieterreinen en vooral grond langs snelwegen en stadsranden met industrie is geschikt voor zonnevelden.

Digitale energiemarkten

Aan de hand van deze kennis heeft onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn in de zomer berekend welke gebieden in Hengelo geschikt zijn om wind- en zonne-energie op te wekken. Daaruit ontstond een kaart met zoekgebieden. Die is te vinden op www.hengelo.nl/nieuwe-energie. De gemeente organiseert op 1, 2 en 7 december samen met onderzoeksbureau Bosch & van Rijn digitale energiemarkten waarin de zoekgebieden voor duurzame energie centraal staan. Hengeloërs en andere belangstellenden kunnen deze energiemarkten via hun computer of tablet volgen en vragen stellen over de zoekgebieden en over andere aspecten van duurzaam energie opwekken. Meer informatie en opgeven voor de bijeenkomsten kan via www.hengelo.nl/nieuwe-energie.

icon_main_quote_red_glyph

"We willen de aarde leefbaar houden voor de generaties die na ons komen."

Claudio Bruggink

Spreekuren

Door de coronacrisis kan de gemeente deze bijeenkomsten niet in het stadhuis organiseren, zoals in eerste instantie de bedoeling was. Wel organiseert de gemeente 14 en 15 december spreekuren in het stadhuis voor mensen die de bijeenkomsten niet via de computer of tablet willen en/of kunnen bijwonen. Belangstellenden kunnen tijdens de spreekuren één op één in gesprek met betrokken ambtenaren. Opgeven kan via www.hengelo.nl/nieuwe-energie, maar bellen kan ook via het algemene nummer van de gemeente.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.