Nijverheid Aardgasvrij

Projectleider Nijverheid Aardgasvrij is geen voorstander van sloop

Remko Cremers is projectleider van de Nijverheid Aardgasvrij. We spraken hem over de stand van zaken van het project. Het ging onder meer over de alternatieven voor aardgas, in hoeverre ‘Den Haag’ meewerkt én tegenwerkt, waarom de keuze om te beginnen in een oude wijk als De Nijverheid een logische is en waarom de oudere bewoners zich wel iets solidairder kunnen opstellen naar de jeugd, ‘want iedereen heeft recht op een duurzame en betaalbare woning, nu en in de toekomst’.

Vikkerhoek en Tuindorp

In de montage is een aantal interessante uitspraken gesneuveld. Zo ging het in het gesprek onder meer over ’t Genseler. Die buurt doet ook mee de proef, maar waarom heet de pilot dan ‘Nijverheid Aardgasvrij’? Cremers: “Daar hebben we ons inderdaad op verkeken. Dat mensen in ’t Genseler zich absoluut niet aangesproken voelden. Daarnaast hadden we ook de Vikkerhoek mee kunnnen nemen.” Dat wijkje wordt ingeklemd door ’t Genseler, de Nijverheid en het kanaal en sluit mooi aan bij het plangebied. “Dat hier slechts een paar huizen langs de Breemarsweg worden meegenomen, heeft te maken met de wijkindeling zoals die door de overheid wordt gehanteerd; daardoor valt er ook een aantal woningen in Tuindorp (langs de Oelerweg) binnen het gebied.”

'Sloop is niet circulair'

Hoewel een groot aantal woningen in de Nijverheid rond de 100 jaar oud is, is Cremers geen voorstander van sloop. Waar het volgens een traditioneel huishoudboekje misschien wel rendabel kan zijn om af te breken en nieuw te bouwen, is het absoluut niet duurzaam. Cremers: “Sloop is niet circulair. Het is in het belang van het klimaat dat we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken.”

Remko cremers genseler
Remko Cremers in 't Genseler: 'De inwoners hier voelden zich niet aangesproken door de naam Nijverheid Aardgasvrij.' © 1Twente

'Zo min mogelijk slopen'

Als er dus al hier en daar iets gesloopt moet worden in het kader van renovatie, dan pleit Cremers voor hergebruik van de stenen en andere bouwmaterialen. “Daarnaast is de Nijverheid een wijk met een monumentaal karakter. Ook daarom willen we sloop zoveel mogelijk vermijden.” Op de vraag of dit ook geldt voor woningen die al op de nominatie staan om gesloopt te worden, geeft Cremers als antwoord: "Ik denk dat daar wel verstandige keuzes onder liggen." Zoals bekend heeft wooncorporatie Welbions de intentie om ruim honderd woningen tussen de Geerdinksweg en de Mariastraat te slopen.

Remko cremers nijverheid
Remko Cremers in de Nijverheid: 'Sloop is niet circulair. Het is in het belang van het klimaat dat we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken.' © 1Twente

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.