Interview
Video

Veiligheidsregio Twente roept op: ‘Alleen naar Duitsland als het noodzakelijk is’

De Veiligheidsregio Twente roept donderdagmiddag, tijdens een wekelijks persgesprek, expliciet op niet naar Duitsland te rijden als het niet noodzakelijk is. Dit naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die vanaf volgende week maandag ook in Duitsland gelden.

Vorige week schetste de Veiligheidsregio Twente al een somber beeld. En dat beeld is ook een week later niet echt veranderd. 22 procent van de mensen die zich laat testen, is besmet. Ten opzichte van 20 procent vorige week. De besmettingen nemen dus nog steeds toe. Hierdoor blijft de status “zeer ernstig” actief.

"Ga niet naar Duitsland!"

Om een overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen, gelden de landelijke maatregelen. Op regionaal niveau doet de Veiligheidsregio Twente een beroep op de Twentenaren: “We hebben in Duitsland al langer goede contacten en wat we nu vanuit de Duitse kant nadrukkelijk hebben gehoord, is toch wel het verzoek aan Nederlandse zijde een oproep te doen om Duitsland gewoon niet meer te bezoeken, tenzij het om woon- en werkverkeer gaat”, licht Patrick Welman, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, de actuele situatie toe. Even boodschappen doen of goedkoop tanken, wordt op dit moment niet graag gezien. Hetzelfde geldt voor Duitsers. “Duitsers nemen al hun verantwoordelijkheid door Nederland niet meer te bezoeken”, aldus Welman.

Probleem drankketen

De strengere maatregelen zijn ook in de handhaving van de boa’s te zien. De bekeuringen nemen toe. Met name groepen worden gewaarschuwd of beboet. Daarnaast zijn de drankketen in de Twentse dorpen de Veiligheidsregio een doorn in het oog. “Het is erg belangrijk dat ouders met hun kinderen het gesprek aangaan om ervoor te waken dat te veel jongeren in één kleine ruimte zijn. Dat moeten we echt niet hebben en past niet bij de situatie waarin we nu zitten”, voegt de plaatsvervangende voorzitter toe.

Jaarwisseling

Het onder controle krijgen van de drankketen is momenteel heel acuut. Maar ook de jaarwisseling, zo schetst de Veiligheidsregio Twente, kan nog een keer zwaar worden. Om het einde van 2020 zo rustig mogelijk te laten verlopen, kijkt nu een speciale projectgroep naar een aanpak om mensen later in het jaar te informeren wat wel kan en wat niet kan. “We weten natuurlijk nog niet hoe het maatregelenpakket er tegen die tijd uitziet. Het hangt af van de ontwikkelingen”, aldus Welman.

Geen lockdown

Een eerder aangekondigde wens voor een lockdown in Twente treedt op dit moment niet in werking. “We vinden wel mooi dat het onderwerp nadrukkelijk op de agenda van het kabinet, maar ook van het Veiligheidsberaad is gekomen. Het is aan het kabinet en het Veiligheidsberaad om daar stappen in te zetten en het is niet aan ons in Twente, maar we zijn blij dat het gesprek op gang is gekomen”, licht Welman de situatie rondom een mogelijke Twentse lockdown toe. Voor nu gelden de landelijke maatregelen ook voor Twente.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.