Nijverheid Aardgasvrij

Wethouder Bruggink: 'Rijk frustreert aardgasvrij maken van wijken'

De Hengelose wethouder Claudio Bruggink kijkt met vragende ogen richting Den Haag, waar het gaat om het aardgasvrij maken van woningen in onder meer zijn stad Hengelo. In het Financieel Dagblad (FD) liet hij eerder deze week optekenen dat hij vindt dat het Rijk de gemeenten die geld hebben gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken meer steun moet geven. Niet alleen met geld, maar juíst ook door met een eenduidig verhaal te komen.

Claudio Bruggink Door Emiel Muijderman
Bruggink: " Dan heb je dat waterstofverhaal getackeld, maar dan komt Den Haag met het idee waterstof te maken met hulp van windmolens op de Noordzee. Dan is de hele discussie terug." © Emiel Muijderman

Geen geld voor Enschede

Samen met 26 andere Nederlandse gemeenten heeft Hengelo in 2018 geld gekregen uit het Programma Aardgasvrije Wijken om woningen van het gas te krijgen. In Hengelo gaat het om 4,25 miljoen, die gestoken wordt in minimaal 500 woningen in De Nijverheid. Deze week zijn er nog eens 19 gemeenten bijgekomen; Enschede had ook een verzoek ingediend voor bijna 10 miljoen voor de wijk Twekkelerveld, maar dat verzoek is niet gehonoreerd. Er komt nog een derde subsidieronde heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten.

'We hebben er last van aan de keukentafel'

Claudio Bruggink was twee jaar geleden blij met het geld voor Hengelo, maar zou nog blijer zijn wanneer de rijksoverheid niet keer op keer een verkeerd beeld schetst van de mogelijke alternatieven voor gas: " Op het moment dat er in de Tweede Kamer dingen worden gezegd als 'misschien is kernenergie of waterstof een goed idee', dan hebben wij daar aan de keukentafel last van. Want dat zijn technieken die nog lang niet zijn ontwikkeld, terwijl ik nú mijn wijk gasvrij moet maken" , vertelde hij tegen het FD.

Waterstof en windmolens

In De Nijverheid was er onder de bewoners zoveel enthousiasme over het gebruik van waterstof als alternatieve energiebron dat een onafhankelijk bureau de haalbaarheid onderzocht. Toen het antwoord negatief bleek, namen sommige bewoners daar geen genoegen mee. Bruggink: " Dan heb je dat getackeld, maar dan komt Den Haag met het idee waterstof te maken met hulp van windmolens op de Noordzee. Dan is de hele discussie terug."

'Handjes op de rug'

Het Rijk heeft deze gigantische operatie aan gemeenten uitbesteed en die zijn afhankelijk van instemming van bewoners. Bruggink: " We moeten met een goed verhaal kunnen aanbellen en daarbij op de schouders van het Rijk kunnen staan, maar dat gaat nu niet. Nu bellen we aan met de handjes op de rug."

Marco Lode: 'Via het hart, niet via het hoofd'

Marco Lode is procesregisseur particulieren bij het project Nijverheid Aardgasvrij. Hij gaf eerder al aan dat je 'bewoners niet via het hoofd, maar juist via het hart wilt bereiken'. " En dan moet je ze uiteindelijk een aanbod doen dat ze niet kunnen weigeren." Het moge duidelijk zijn dat het proces het best gediend is bij een eenduidig verhaal vanuit gemeente én Rijk.

'Zorgvuldigheid gaat boven snelheid'

Als de gemeente met een voorstel komt - dat voorstel zou eind dit jaar bij de gemeenteraad moeten liggen is de planning - moet er natuurlijk draagvlak zijn. Eigenwoningbezitters kunnen niet verplicht worden mee te doen en onder huurders zal er ook draagvlak moeten zijn; rond de 60 à 70 procent is wenselijk. Particulieren kunnen niet verplicht worden, omdat er geen juridisch instrument is dat hen verplicht van het gas af te gaan. Lode afgelopen zomer tegen 1Twente: " Hopelijk hebben we voor 2021 een technisch alternatief voor aardgas en het liefst ook met de mogelijkheden van financiering daarbij, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid."

'Nú beginnen'

Wethouder Bruggink hoopt dat het Rijk inziet dat er werk aan de winkel is: " We hebben het Klimaatakkoord destijds ondertekend en dan kun je niet zomaar stoppen. Klimaatneutraal in 2050 betekent geen aardgas meer en dan moet je nu beginnen."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.