Hengeloos Peil

'Ik denk dat Welbions zich een hoedje is geschrokken'

Bewoner van de Kasbah én oud-wethouder Lukas Schoonhoven denkt dat Welbions en Estinea hun plannen om in de Kasbah zorgwoningen voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren te realiseren, laten varen onder druk van de publieke opinie. "We hebben een enquête gehouden onder de bewoners en meer dan 90 procent ziet de plannen in deze vorm niet zitten". Dat vertelde Schoonhoven tijdens de afgelopen maandag opgenomen oktober-editie van Hengeloos Peil.

Leefbaarheid en monumentale status zijn in het geding

Welbions liet vlak na de zomer weten dat er plannen zijn om in elk geval tien zorgwoningen te bouwen in de nu leegstaande strip op de begane grond van de Kasbah in Groot-Driene. Die zouden dan gehuurd worden door zorginstelling Estinea. Direct kwam er geluiden van verzet vanuit de bewonersvereniging, maar Welbions wil pas reageren nadat alle bewoners zijn bijgepraat. Dat zal ergens in de loop van deze week zijn.

Schoonhoven benadrukte in het gesprek bij Hengeloos Peil dat er bezwaren zijn tegen enerzijds de aantasting van het monumentale karakter van de Kasbah (de Kasbah staat op de nominatie om Rijksmonument te worden) en anderzijds de inbreuk die gedaan wordt op de leefbaarheid van dit extreem drukbevolkte wijkje.

Kasbah
Welbions liet vlak na de zomer weten dat er plannen zijn om in elk geval tien zorgwoningen te bouwen in de nu leegstaande strip op de begane grond van de Kasbah in Groot-Driene. © 1Twente

'Lege bedrijfspanden genoeg'

Nu Welbions de bewoners voor het overgrote deel heeft bijgepraat én de wooncorporatie kennis heeft genomen van het feit dat er nauwelijks draagvlak is voor deze plannen, denkt Schoonhoven dat 'Welbions zijn conclusies wel zal trekken'. Op de vraag of er geen sprake is van 'nimby' ('not in my backyard', ofwel 'niet in mijn achtertuin') antwoordt Schoonhoven ontkennend: "In de Kasbah hebben we geen achtertuin, die jongeren zouden bij ons in de kelder komen. Dat moet je toch niet willen?" Het zou pas een gevalletje 'nimby' worden als er nergens in de stad plek is voor deze zorgwoningen, geeft Schoonhoven aan. "Er staan genoeg bedrijfspanden leeg."

Wat zou er dan met de leegstaande strip moeten gebeuren? "Ooit waren er plannen om hier woningen voor Kasbahbewoners te bouwen die minder goed ter been zijn. Dat heeft nog altijd onze voorkeur. En anders kun je denken aan verplaatsing van wijkcentrum De Tempel naar deze plek. Dat centrum kan wel wat extra vierkante meters gebruiken."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.