Enschede
Hengelo

Twente hou op met het water naar de zee te dragen

Het zit er echt aan te komen. Enschedeërs, Hengeloërs en alle andere bewoners van de Twentse gemeenten moeten het regenwater afkoppelen van het riool en zelf opvangen op eigen grond. En verharde tuinen moeten worden onthard. In Enschede wordt al stiekem gedacht aan belastingmaatregelen om dat af te dwingen.

Noodzaak

Bestuurder Hans van Agteren van Waterschap Vechtstromen ziet de dringende noodzaak om regenwater zo lang mogelijk vast te houden, maar dwang ziet hij niet zitten. “Als je bewust bent dat de zaak moet veranderen, neem je wel maatregelen. Dan weet je dat de stenen eruit moeten, de regenpijp moet worden afgekoppeld en een regenton handig is. Het is heel belangrijk dat we voldoende grondwater houden.”

Extreme droogte

Daar zit ook meteen het probleem. Klimaatverandering zorgt voor extreme regenbuien en extreme droogte. De laatste drie zomers waren veel warmer en droger dan voorheen. Het gevolg van die veranderingen is voor Twente nog net niet rampzalig, maar het scheelt niet veel. Vitens waarschuwde al een paar keer dat het water in Twente langzamerhand ‘opraakt’. Dat is niet onlogisch: Onze regio ligt op de hoge en droge zandgronden waardoor het water dat er valt razendsnel verdwijnt, er valt minder regen, de zomers zijn warmer en als we er dan ook nog eens voor zorgen dat regenwater in sneltreinvaart wordt afgevoerd dan is het verhaal vlot verteld.

Twente kan slechts dertig procent water uit het Twentekanaal en IJsselmeer inlaten en is voor zeventig procent afhankelijk van regenwater. “We voerden water snel af, omdat er veel viel. Nu moeten we water vasthouden.”

Schoon water

Dat gaat de komende jaren ook gebeuren. Twente krijgt van het Rijk acht miljoen euro om maatregelen te nemen in steden en op het platteland. Vechtstromen doet meer dan een en duit in het zakje en investeert de komende jaren 74 miljoen in de wateropgaven die er in de regio liggen. Veel geld en aandacht wordt ook besteed aan de kwaliteit van water. “We moeten voor veel schoner water zorgen.” Ook scheiding van hemel- en rioolwater is belangrijk. Van Agteren: “Regenwater is schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Het geld dat je op die manier bespaart kun je in de steden inzetten.”

Vasthouden

Waterschap, provincie en gemeenten begonnen woensdag aan het project groenblauw Twente. Via de nieuwe site kunnen inwoners zien welke opgaven er liggen en welke maatregelen je kunt nemen om mee te helpen. “Je moet het water vasthouden”, aldus Van Agteren die dat als de grootste opgave van de samenleving ziet.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.