Binnenstad Hengelo

Hengeloër heeft dezelfde wensen voor marktplein als inwoner in 2008

Inwoners van Hengelo zijn de afgelopen twaalf jaar niet veel anders gaan denken over de invulling van een nieuw marktplein. Zaken die Hengeloërs in 2008 belangrijk vonden, komen grotendeels overeen met wat ze in 2020 vinden. Dit blijkt onder meer uit een vergelijking tussen het rapport van het burgerinitiatief ‘Hengelo we zitten op Goud’ (uit 2008) en een tussentijds trendrapport van Participatiehuis Rode Wouw dat door de gemeente in de arm is genomen om het co-creatieproject te begeleiden.

Marktplein overzicht
Marktplein in Hengelo © 1Twente / Emile Urban

Groen, water, zitplekken, beleving

Het trendrapport van Rode Wouw geeft een overzicht met de meest voorkomende onderwerpen uit 1200 ideeën en ingediende plannen die de afgelopen maanden zijn opgehaald bij inwoners. In zowel 'Hengelo, we zitten op Goud' als het trendrapport van Rode Wouw wordt onder meer gesproken over o.a. veel meer groen, water in de stad, warme bestrating, zitplekken, (meer) beleving en activiteiten. Ook wordt de wederopbouwarchitectuur genoemd als een belangrijk onderdeel van de stad. In het tussentijdse trendrapport zijn nog niet de bevindingen van de maakbijeenkomsten opgenomen, vijf sessies waarin betrokken inwoners met elkaar in discussie gingen over de ideeën die zijn opgehaald.

Verschillen

Ondanks een overeenkomst in de uitkomsten van 2008 en 2020 zijn er ook duidelijke verschillen. Het klimaat is tegenwoordig een belangrijker thema dan 12 jaar geleden. Bewoners vinden bijvoorbeeld dat een nieuw ontwerp rekening moet houden met hittestress in de stad en ook dat schoon regenwater niet zomaar het riool moet inlopen. Joop Hofman van participatiebureau Rode Wouw noemt de vergelijking met het burgerinitiatief uit 2008 interessant. "De onderwerpen zijn vergelijkbaar, dus hebben we blijkbaar beet." Hofman vond zelf in een krantenarchief verschillende ingezonden brieven terug van 25 jaar geleden. Daarin dragen bewoners ook al een oplossing aan voor een kil, grijs en zielloos marktplein aan: "Terrasjes, ontmoeting, wat groen, speelruimte, andere bestrating en aandacht voor gehandicapten."

icon_main_info_white_glyph

Uit de burgervisie: 'Hengelo, we zitten op Goud' (2018)

(1) "De inrichting wordt warm en gezellig, zodat het plein veel meer gebruikt gaat worden als ontmoetingsplek. Hier is het goed toeven. Veel comfortabele zitgelegenheden met beschutting, veel groen in de vorm van échte bomen en een bestrating die goed schoon te houden is en een warme kleur heeft. Eén of meer fonteinen of andere waterelementen spetteren de hele dag.

(2) "Onder de markt worden schone, openbare toiletten aangelegd, gecombineerd met een gratis fietsenstalling. Op de markt is plaats voor een theehuis."

(3) "De Brinktoren wordt een bron van inspiratie en innovatie."

(4) "Het Brinkplein en Marktplein als afzonderlijke pleinen vergroot de intimiteit en komt de sfeer op beide pleinen ten goede."

(5) "De markt blijft en wordt uitgebreid met een dagmarkt. Marktkramen niet uitsluitend op de markt, maar waaieren ook uit naar omliggende straten."

Burgervisie vs co-creatie

Hoewel een groot deel van de aanbevelingen uit 'Hengelo, we zitten op Goud' overeenkomen met ideeën die in de eerste fase van het co-creatieproces naar voren kwamen, kun je de aanpak van beiden trajecten niet één-op-één met elkaar vergelijken. Het rapport 'Hengelo, we zitten op goud' is het eindresultaat van een burgervisie voor de toekomst van de binnenstad. Het co-creatieproces is een traject om samen met inwoners tot een nieuwe invulling van het marktplein te komen. Dat traject is nog in volle gang en niet afgerond. Daarnaast is de aanpak om samen met inwoners bepaalde doelen te bereiken, ook totaal anders.

Niet verrassend

Dat mensen dezelfde wensen en ideeën voor een marktplein hebben, is wellicht geen verrassing. Bepaalde elementen zien mensen nu eenmaal graag terug op een plein. Beeldend kunstenaar Pier van Dijk, die als eerste een alternatief ontwerp maakte voor het marktplein als antwoord op het Hijschgebouw-ontwerp uit 2017, concludeerde na eigen onderzoek ook al dat mensen graag groen, water, terrasjes en reuring op een plein zien. “Uiteindelijk willen mensen een fijn plein,” zei Van Dijk in 2018, met een knipoog naar zijn eigen Fijnplein-ontwerp.

Herhaling van zetten?

Achteraf is de vraag of de gemeente Hengelo niet kosten, moeite en vooral tijd had kunnen besparen? Bestaande onderzoeken van de afgelopen 15 jaar laten zien wat bewoners willen. Daarnaast is bij stedenbouwkundige bureaus en gerenommeerde architecten ook veel kennis aanwezig hoe pleinen in steden in de huidige tijd en klimaat het beste ingericht kunnen worden, zodat het een aantrekkelijke plek wordt voor de mensen die er wonen. De drie marktpleinontwerpen die in 2017 zijn gemaakt, deden daarvoor ook al een aanzet.

Betrokken Hengeloërs

Positief effect van een nieuw co-creatieproces is ongetwijfeld dat opnieuw veel inwoners actief zijn betrokken bij de besluitvorming in de stad en ook actief hebben meegedaan. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een breedgedragen plan voor het marktplein en moet voorkomen dat er straks weer onrust ontstaat onder de lokale bevolking bij lanceren van een nieuw marktpleinplan. Op nieuwe protesten en bezwaren in de Hengelose samenleving zit het college van B en W waarschijnlijk niet te wachten. Of zoals de verantwoordelijke wethouder Bas van Wakeren zei bij de kick-off van het huidige participatietraject: "Wie wil meedenken, heeft nu de kans."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel (053) 432 75 27.