Audio

Miljoenen om droogte tegen te gaan

Waterschap Vechtstromen gaat de komende vier jaar 183 miljoen Euro investeren om nijpende droogteproblemen te voorkomen. Daarnaast moeten waterzuiveringsinstallaties op schop en wordt er geld gepompt in het opwekken van duurzame energie.

Stefan Kuks Emiel Muijderman
Watergraaf Stefan Kuks. © Emiel Muijderman

“Het bestuur vindt dat we in de komende jaren een aantal grote opgaven moeten aanpakken”, lichtte watergraaf Stefan Kuks in Twente Vandaag toe. “We zitten middenin de coronacrisis, maar de klimaatcrisis is er ook.”

Water vasthouden

Die klimaatcrisis laat zich onder andere voelen door toenemende droogte, zoals alle afgelopen drie zomers hebben laten zien. Het beheersgebied van Vechtstromen is extra gevoelig voor die droogte omdat het voor Nederlandse begrippen relatief hoog ligt. Regenwater spoelt hier sneller weg en de inlaat van zoet water uit rivieren en IJsselmeer is veel lastiger dan elders, op hoge zandgronden zelfs onmogelijk.

De enige remedie tegen toenemende droogte is voorkomen dat het water dat er is snel wegstroomt. De komende jaren staan dan ook in het teken van grote en kleine projecten die moeten helpen water vast te houden. “Daarom is gisteren besloten om 32 miljoen extra te investeren dan we vorig jaar dachten”, aldus Kuks.

icon_main_quote_red_glyph

We zitten middenin de coronacrisis, maar de klimaatcrisis is er ook.

Stefan Kuks

Schoon en energieneutraal

Naast dat vasthouden van water moeten ook rioolwaterzuiveringen op de schop. Kuks: “Dat gezuiverde water wordt geloosd op oppervlaktewater, maar het bevat nog teveel microplastics en andere stoffen die niet goed zijn voor dieren en planten, zoals medicijnresten en stikstof. We moeten meer doen aan biodiversiteit. Ook dat pakken we aan.” Daarnaast wil het waterschap meer groene stroom gaan opwekken. Vechtstromen wil in 2030 energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat alle energie die nodig is voor het waterbeheer duurzaam wordt opgewekt.

Water is de basis voor al het leven. Kwalitatief hoogstaand waterbeheer is daarom noodzakelijk om wat leeft gezond te houden. Luister naar het hele interview met Stefan Kuks op onze Souncloudpagina of via de link bij dit artikel.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel (053) 432 75 27.