Hengelo
Politiek

Gemeente wil mensen met geldproblemen sneller helpen

Het college van B en W heeft het concept Beleidskader Armoede en schulden 2021-2024 vastgesteld. "We willen de huidige aanpak doorzetten en versterken", aldus Mariska ten Heuw, wethouder Werk en Inkomen. "Daarnaast willen we extra inzetten op bijvoorbeeld preventie en vroegsignalering, kinderen en jongeren en het aanvraagproces vereenvoudigen." Jaarlijks stelt de gemeente hiervoor ongeveer 8 miljoen euro beschikbaar.

Poverty 4561704 1280
Als gevolg van de coronacrisis zal het aantal mensen met een laag inkomen en problematische schulden waarschijnlijk toenemen. © Frantisek Krejci via Pixabay

Meer mensen in geldnood door crisis

Als gevolg van de coronacrisis zal het aantal mensen met een laag inkomen en problematische schulden waarschijnlijk toenemen. Tijdens Prinsjesdag kondigde het Rijk aan daar extra geld voor uit te willen trekken. Dat geld komt in Hengelo één op één terecht bij de mensen die dat nodig hebben, aldus ten Heuw: "De coronacrisis laat zien hoe snel dingen kunnen veranderen in een mensenleven. We vinden het belangrijk om mensen die met deze problemen te maken krijgen, zo snel mogelijk te kunnen helpen. Onze huidige aanpak, voorzieningen en regelingen bieden daar een goede basis voor."

Vicieuze cirkel

Het college van B en W heeft ervoor gekozen om het armoedebeleid en het beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening samen te voegen in één plan, gezien de overlap in doelgroep en de samenloop in de preventietaken: als je mensen uit de armoede kunt houden, voorkom je ook dat zij een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Vaak belanden mensen zo in een vicieuze cirkel.

Het beleid van de afgelopen jaren is geëvalueerd en er zijn klantonderzoeken uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de huidige aanpak van bijvoorbeeld het Kindpakket effectief is en dat de voorzieningen en regelingen grotendeels aansluiten bij de vragen van de doelgroep.

Tijdens de politieke markt van 8 september heeft de gemeenteraad gediscussieerd over armoede en schulden. Dit alles is verwerkt in het concept beleidskader, dat tot en met 20 oktober ter inzage ligt. Mensen kunnen in die periode hun zienswijzen indienen.

icon_main_quote_red_glyph

'De coronacrisis laat zien hoe snel dingen kunnen veranderen in een mensenleven'

Mariska ten Heuw

De situatie in Hengelo

In Hengelo moeten ruim 5.600 gezinnen en huishoudens rondkomen met een laag inkomen (120% van het wettelijk sociaal minimum). Bovendien laten landelijke onderzoeken zien dat circa 1 op de 5 huishoudens te maken heeft met (problematische) schulden. Omgerekend naar Hengelo zou dit kunnen betekenen dat we te maken hebben met 7.400 huishoudens in de (problematische) schulden.

De gemeente Hengelo zet zich in om de gevolgen van armoede te verzachten en mensen waar mogelijk uit hun (uitzichtloze) schulden of armoedesituatie te helpen. Met een integrale en goed bereikbare, laagdrempelige dienstverlening wil de gemeente zoveel mogelijk mensen optimaal gebruik laten maken van de voorzieningen.

De komende jaren is hier in Hengelo jaarlijks ongeveer 8 miljoen euro voor beschikbaar. Geld dat de gemeente (deels) hoopt terug te verdienen door mensen buiten duurdere hulpverleningstrajecten te houden.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.